dizabilitati

Importanţa terapiei prin sport la copiii cu nevoi speciale

Importanţa terapiei prin sport la copiii cu nevoi speciale

Terapia prin sport la copiii cu nevoi speciale este parte importantă din planul de recuperare şi integrare a acestuia.