SIMGAL 10/20/40 mg

Producător: Ivax Pharmaceuticals s.r.o.
Substanță activa
simvastatină
Clasa ATC
C10AA
Format
comprimate
Afecțiuni
hipercolesterolemie primară, hipercolesterolemie familială heterozigotă sau hiperlipidemie mixtă
Producător
Ivax Pharmaceuticals s.r.o.
Acțiune terapeutică
Hipolipemiante; hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante; inhibitori de HMG CoA reductază.

Compoziţie

Simgal 10 mg
Un comprimat filmat conţine simvastatină 10 mg şi excipienţi: film – acid ascorbic, butilhidroxianisol, acid citric monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, Opadry OY-B-34915 Pink
Simgal 20 mg
Un comprimat filmat conţine simvastatină 20 mg şi excipienţi: film – acid ascorbic, butilhidroxianisol, acid citric monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, Opadry OY-B-34917 Pink.
Simgal 40 mg
Un comprimat filmat conţine simvastatină 40 mg şi excipienţi: film – acid ascorbic, butilhidroxianisol, acid citric monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, Opadry AMB 80W36564 Brown.
Grupa farmacoterapeutică: Hipolipemiante; hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante; inhibitori de HMG CoA reductază.

Indicaţii terapeutice

Simgal este indicat pentru:
– reducerea nivelelor crescute ale colesterolului total, a LDL-colesterolului, apolipoproteinei B şi trigliceridelor la pacienţii cu hipercolesterolemie primară, hipercolesterolemie familială heterozigotă sau hiperlipidemie mixtă, atunci când răspunsul la dietă şi alte măsuri nefarmacologice este insuficient.
– reducerea nivelelor crescute ale colesterolului total, a LDL-colesterolului şi apolipoproteinei B la pacienţii cu hipercolesterolemie familială heterozigotă, atunci când răspunsul la dietă şi alte măsuri nefarmacologice este insuficient.
– încetinirea progresiei aterosclerozei coronariene, reducerea riscului de deces de cauză coronariană şi infarct miocardic neletal, reducerea riscului de accident cerebrovascular şi atac ischemic temporar, reducerea necesităţii procedurilor de revascularizare miocardică (by-pass coronarian şi angioplastie coronariană transluminală percutanată) şi reducerea riscului de deces la pacienţii cu cardiopatie ischemică de cauză dislipidemică.
Simgal este indicat la pacienţii cu hiperlipidemie doar atunci când răspunsul la dietă şi alte măsuri nefarmacologice este insuficient.

Contraindictatii si precautii

Contraindicaţii
– hipersensibilitate la simvastatină, la alte inhibitoare de HMG-CoA reductază sau la oricare dintre excipienţii produsului;
– afecţiuni hepatice active sau creşteri persistente inexplicabile ale transaminazelor serice;

porfirie;
– sarcină şi alăptare (vezi Sarcina şi alăptarea); femei la vârsta fertilă, în absenţa protecţiei adecvate prin metode nehormonale;
– copii şi adolescenţi cu vârste sub 18 ani;
– tratament concomitent cu itraconazol, ketoconazol, antiproteaze (vezi Interacţiuni).
Precauţii
Riscul de apariţie a reacţiilor adverse în special cele hepatice şi musculare creşte cu doza. De aceea, se recomandă o evaluare atentă a raportului cost/beneficiu înaintea administrării de doze mari de simvastatină (în special la doze de 80 mg pe zi).
Efecte musculare
Simvastatina şi alţi inhibitori de hidroxi-metil-glutaril-CoA reductază (HMG-CoA reductază) pot produce ocazional miopatie, manifestată prin dureri musculare sau slăbiciune musculară însoţite de creşteri importante ale creatinfosfokinazei (CPK musculară) (>5 ori limita superioară a normalului). Rareori a fost raportată apariţia rabdomiolizei, cu sau fără insuficienţă renală secundară mioglobinuriei.
Miopatia datorată interacţiunilor medicamentoase
Incidenţa şi severitatea miopatiei cresc în cazul administrării concomitente a inhibitorilor de HMG-CoA reductază cu medicamente care pot determina miopatie, cum sunt gemfibrozilul şi alţi fibraţi sau niacină (acid nicotinic) administrată în doze hipolipemiante (≥1 g/zi).
În plus, riscul apariţiei miopatiei pare să crească odată cu creşterea nivelelor plasmatice ale inhibitorilor HMG-CoA reductazei. Simvastatina şi alţi inhibitori ai HMG-CoA reductazei sunt metabolizaţi prin citocromul P450 3A4 (CYP3A4). Anumite medicamente care au efect inhibitor semnificativ la doze terapeutice asupra acestei căi metabolice putând creşte semnificativ concentraţiile plasmatice ale inhibitorilor HMG-CoA reductazei, crescând astfel riscul de apariţie a miopatiei. Aceste medicamente sunt: ciclosporina, antifungicele derivate din azol (itraconazol şi ketoconazol), antibioticele macrolide (eritromicina şi claritromicina), inhibitorii proteazei HIV şi antidepresivul nefazodonă.
Măsuri generale de reducere a riscului miopatiei
Pacienţii care încep tratamentul cu Simgal trebuie atenţionaţi asupra riscului de apariţie a miopatiei şi a necesităţii raportării rapide a durerilor musculare inexplicabile, sensibilităţii sau hipotoniei musculare. Nivelele CPK de peste 10 ori limita superioară a normalului la un pacient cu simptome musculare inexplicabile indică miopatie. Tratamentul cu Simgal trebuie întrerupt dacă este suspectată sau diagnosticată miopatia. În majoritatea cazurilor, la întreruperea bruscă a tratamentului simptomele musculare şi creşterea CPK se remit.
Deoarece nu există consecinţe nefavorabile ale întreruperii pe termen scurt a tratamentului, Simgal trebuie întrerupt cu câteva zile înaintea intervenţiilor chirurgicale sau când apare un factor predispozant pentru apariţia insuficienţei renale secundare unei rabdomiolize (infecţii acute severe, hipotensiune arterială, intervenţii chirurgicale majore, traumatisme severe, tulburări metabolice, endocrinologice sau electrolitice severe, epilepsie necontrolată).
Măsuri de reducere a riscului apariţiei miopatiei datorată interacţiunilor medicamentoase
În cazul tratamentului cu Simgal asociat cu un medicament cu potenţial de interacţiune, medicul trebuie să aprecieze beneficiile şi riscurile potenţiale şi să monitorizeze atent pacientul, în special în primele luni de tratament şi în perioadele următoare creşterii dozelor unuia dintre medicamente. Determinarea periodică a CPK poate fi avută în vedere în asemenea situaţii, dar nu există o siguranţă că această monitorizare va preveni miopatia. Administrarea concomitentă de Simgal cu fibraţi sau niacină trebuie evitată, cu excepţia cazului în care eventualul beneficiu asupra concentraţiei plasmatice a lipidelor este probabil să scadă riscul crescut al acestei asocieri medicamentoase.
Asocierea fibraţilor sau niacinei cu doze mici de simvastatină a fost utilizată în studii clinice de scurtă durată, fără apariţia miopatiei. Asocierea acestor medicamente cu inhibitorii de HMG-CoA reductază produce o scădere suplimentară mică a LDL-colesterolului, însă reducerea nivelelor trigliceridelor şi creşterea HDL-colesterolului pot fi semnificative. Dacă este necesară asocierea unuia din aceste medicamente cu Simgal, experienţa clinică sugerează că riscul de miopatie este mai mic în cazul asocierii cu niacină decât cu fibraţi.
La pacienţii trataţi cu Simgal în asociere cu ciclosporină, fibraţi sau niacină, doza de simvastatină nu trebuie să depăşească 10 mg pe zi, pentru că riscul apariţiei miopatiei creşte semnificativ la doze mari.
Nu se recomandă administrarea concomitentă de simvastatină cu itraconazol, ketoconazol, eritromicină, claritromicină, inhibitori ai proteazei HIV sau nefazodonă. În cazul în care nu există altermativă la tratamentul de scurtă durată cu itraconazol, ketoconazol, eritromicină sau claritromicină şi deoarece nu se cunosc reacţii adverse ale întreruperii de lungă durată a terapiei hipocolesterolemiante, poate fi avută în vedere o întrerupere de scurtă durată a terapiei cu simvastatină.
Utilizarea concomitentă a altor medicamente cu important efect inhibitor asupra CYP3A4 şi în doze uzuale, trebuie evitată, cu excepţia cazurilor în care beneficiile tratamentului asociat depăşesc riscul crescut.
Efecte hepatice
La scurt timp de la începerea tratamentului cu Simgal pot să apară creşteri tranzitorii minore şi asimptomatice ale transaminazelor serice, care nu necesită întreruperea tratamentului. Nu există dovezi că aceste modificări ar fi datorate hipersensibilizării la simvastatină. Se recomandă efectuarea testelor hepatice la toţi pacienţii înaintea iniţierii tratamentului şi apoi după următoarea schemă: la intervale de 6 săptămâni în primele 6 luni de tratament, la intervale de 8 săptămâni în primele 9 săptămâni de tratament, apoi periodic în timpul tratamentului (de exemplu de două ori pe an). Se recomandă atenţie specială pacienţilor cu transaminaze serice crescute, iar la aceşti pacienţi testele hepatice trebuie monitorizate prompt şi mai frecvent. Dacă nivelul transaminazelor este în creştere, mai ales dacă depăşeşte de trei ori limita superioară a normalului şi creşterea este persistentă, tratamentul cu Simgal va fi întrerupt.
Simgal va fi administrat cu prudenţă la pacienţii care consumă cantităţi importante de alcool etilic şi/sau prezintă antecedente de boală hepatică.
Evaluarea oftalmologică
În absenţa oricărui tratament medicamentos, o creştere a prevalenţei opacifierii cristalinului în timp este previzibilă, ca rezultat al îmbătrânirii. Datele actuale nu indică vreun efect advers al simvastatinei asupra cristalinului.
Apariţia unei sarcini în timpul tratamentului cu simvastatină necesită întreruperea administrării.
Datorită conţinutului în lactoză acest medicament este contraindicat în caz de galactozemie congenitală, sindrom de malabsorbţie a glucozei sau galactozei sau deficit de lactază.

Atenţionări speciale

Pacienţii cu insuficienţă renală, de obicei apărută ca o complicaţie a diabetului zaharat, au risc crescut de apariţie a rabdomiolizei. La aceşti pacienţi, creşterea dozei de simvastatină necesită precauţie.
Deşi simvastatina scade nivelul trigliceridelor, aceasta nu este indicată în hiperlipidemiile manifestate în principal prin hipertrigliceridemie (hiperlipidemii tip I, IV şi V).
Bolile hepatice active sau transaminazele crescute sunt contraindicaţii pentru utilizarea simvastatinei.
Copii
Siguranţa şi eficacitatea administrării simvastatinei la copii nu au fost stabilite. Simgal nu este recomandat pentru uz pediatric.
Sarcina şi alăptarea
Simgal este contraindicat în sarcină. Ateroscleroza este un proces cronic şi întreruperea tratamentului cu Simgal în timpul sarcinii poate să aibă un impact minor asupra rezultatelor tratamentului de lungă durată al hiperlipidemiilor primare. În plus, colesterolul şi alţi produşi ai căii de biosinteză a colesterolului sunt componente esenţiale ale dezvoltării fetale, inclusiv ale sintezei steroizilor şi membranelor celulare. Datorită capacităţii inhibitorilor HMG-CoA reductazei, inclusiv a simvastatinei, de a reduce sinteza colesterolului şi, posibil, a altor produşi ai căii de biosinteză a colesterolului, Simgal este contraindicat pentru utilizarea în sarcină şi la femeile cu vârstă fertilă, exceptând pacientele care utilizează metode contraceptive eficiente nehormonale sau cele sterile. Între întreruperea tratamentului cu Simgal şi concepţie trebuie păstrat un interval de o lună. Dacă pacientele rămân însărcinate în timpul tratamentului, Simgal trebuie întrerupt imediat şi pacienta trebuie avertizată asupra riscului potenţial pentru făt.
Deoarece siguranţa administrării la gravide nu a fost stabilită şi nu există un beneficiu aparent al terapiei cu simvastatină în timpul sarcinii, în momentul apariţiei sarcinii tratamentul cu Simgal trebuie întrerupt imediat.
În lipsa datelor privind excreţia în laptele matern, Simgal nu trebuie administrat la femeile care alăptează.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu au fost semnalate efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

Pacienţii trebuie să urmeze o dietă hipocolesterolemiantă standard înainte şi pe toată durata tratamentului cu Simgal.
Comprimatele filmate Simgal se administrează în priză unică, înaintea sau în timpul mesei de seară.
Cardiopatie ischemică
Pacienţii cu cardiopatie ischemică pot fi trataţi cu o doză iniţială de 20 mg simvastatină pe zi în priză unică, administrată seara. Ajustarea dozei, dacă este necesară, se va face la intervale de cel puţin patru săptămâni. Doza maximă recomandată este de 80 mg simvastatină pe zi.
Dacă nivelele LDL-colesterolului scad sub 1,94 mmol/l (75 mg/dl) sau colesterolul total scade sub 3,6 mmol/l (140 mg/dl), dozele de simvastatină trebuie reduse.
Hiperlipidemie
Doza iniţială recomandată este de 10 mg simvastatină pe zi.
Doza zilnică este cuprinsă între 10 – 80 mg simvastatină pe zi, administrată în priză unică, seara. Un răspuns semnificativ la tratamentul cu Simgal apare în primele două săptămâni, iar răspunsul terapeutic maxim apare după 4-6 săptămâni de tratament. Răspunsul se menţine la continuarea tratamentului. Dacă tratamentul cu Simgal este întrerupt, colesterolul total revine la valorile anterioare tratamentului. Ajustarea dozelor se face după modelul de mai sus (vezi Cardiopatie ischemică) .
Hipercolesterolemia familială homozigotă
Doza recomandată este de 40 mg simvastatină pe zi, administrată înaintea sau în timpul mesei de seară sau 80 mg simvastatină pe zi administrată în trei prize (20 mg la micul dejun, 20 mg la masa de prânz şi 40 mg la masa de seară).
Tratament imunosupresor
La pacienţii care urmează concomitent un tratament imunosupresor doza recomandată este de 10 mg simvastatină pe zi.
Insuficienţă renală
Deoarece excreţia renală a simvastatinei este nesemnificativă, nu este necesară ajustarea dozelor de Simgal la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară – moderată.
La pacienţi cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei <30 ml/min) se impune prudenţă la administrarea de doze mai mari de 10 mg simvastatină pe zi.
Vârstnici
În absenţa studiilor de toleranţă specifice acestei grupe de vârstă, utilizarea unei doze mai mari de 40 mg simvastatină pe zi nu trebuie depăşită după vârsta de 70 ani. Se recomandă monitorizare clinică şi biologică.
Copii
Nu au fost realizate studii privind eficacitatea şi siguranţa administrării simvastatinei la copii.

Reacţii adverse

Simgal este în general bine tolerat, majoritatea reacţiilor adverse fiind de obicei uşoare şi tranzitorii.
Frecvent pot să apară: dureri abdominale, greaţă, diaree sau constipaţie, pirozis, flatulenţă, astenia şi cefalee.
Au mai fost raportate: erupţii cutanate, prurit, alopecie, ameţeală, crampe musculare, mialgii, pancreatită, parestezii, neuropatie periferică, anemie.
Rareori pot să apară: miopatie, rabdomioliză sau hepatită şi/sau icter.
Foarte rar poate să apară un sindrom de hipersensibilitate, care poate fi manifestat prin: angioedem, sindrom lupoid, polimialgie reumatică, dermatomiozită, vasculită, trombocitopenie, eozinofilie, VSH crescut, artrite, artralgii, urticarie, fotosensibilitate, febră, hiperemie, dispnee şi stare de rău.
Valori de laborator.
Rar pot să apară creşteri marcate şi persistente ale transaminazelor serice (ALAT şi/sau ASAT); fosfataza alcalină şi γ-glutamil-transpeptidaza pot fi de asemenea crescute. Modificările testelor hepatice sunt în general uşoare şi tranzitorii. O creştere a nivelului seric al fracţiunii CPK provenite din muşchii scheletici poate să apară în cazul afectării musculare.
Supradozaj
Au fost raportate câteva cazuri de supradozaj cu simvastatină. Manifestările supradozajului au fost nespecifice şi pacienţii s-au vindecat fără sechele. Doza maximă ingerată a fost de 450 mg simvastatină. Tratamentul supradozajului constă în măsuri generale de susţinere.
Concentraţia plasmatică maximă se atinge la 1,3-2,4 ore de la ingestie.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.


Ambalaj
Simgal 10 mg
Cutie cu 2 blistere din PVC/PVDC/Al a câte 14 comprimate filmate.
Simgal 20 mg
Cutie cu 2 blistere din PVC/PVDC/Al a câte 14 comprimate filmate.
Simgal 40 mg
Cutie cu 2 blistere din PVC/PVDC/Al a câte 14 comprimate filmate.

Informatiile despre terapiile complementare, plantele medicinale sau remediile naturale, care pot veni in ajutorul bolnavului, nu exclud sau nu inlocuiesc tratamentele medicale, ci le completeaza. S.C. Gandul Media Network S.R.L nu este responsabila pentru aplicarea defectuoasa sau nereusita vreunui tratament. Informatiile de pe site si materialele aferente sunt folosite "asa cum sunt" fara garantii de nici un fel. CSID nu furnizeaza sfaturi medicale similare celor pe care le puteti primi de la medicii care efectueaza consultatia si care vin in contact cu realitatea cazurilor dvs. CSID nu isi propune sa inlocuiasca consultul medical de specialitate, informatia prezentata pe acest site are un caracter informativ.
Vezi toate medicamentele in ordine alfabetica