SIMCOR, comprimate filmate, 20 mg

Producător: S.C. Antibiotice S.A.,
Substanță activa
Simvastatină
Clasa ATC
C10AA
Format
comprimate
Afecțiuni
hipercolesterolemie primară, hiperlipidemie combinată
Producător
S.C. Antibiotice S.A.
Acțiune terapeutică
hipolipemiante, hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante, inhibitori ai HMG-CoA

Compoziţie

Un comprimat filmat conţine simvastatină 20 mg şi excipienţi: nucleu: Microcelac® 100 (lactoză monohidrat 75% + celuloză microcristalină 25%), celuloză microcristalină, amidon parţial pregelatinizat, acid ascorbic, acid citric, butilhidroxianisol, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu; film: Opadray II 85 F 24204 (alcool polivinilic parţial hidrolizat, dioxid de titan (E 171), macrogol 4000, talc, oxid galben de fer (E 172), oxid roşu de fer (E 172), oxid negru de fer (E 172).
Grupa farmacoterapeutică: hipolipemiante, hipocolesterolemiante şi hipotrigliceridemiante, inhibitori ai HMG-CoA

Indicaţii terapeutice

Hipercolesterolemie: Simcor este indicat pentru scăderea nivelurilor colesterolului total şi LDL-colesterolului, la pacienţii cu hipercolesterolemie primară inclusiv familială (tip IIa) sau hiperlipidemie combinată (tip IIb) în asociere cu măsuri dietetice în cazul în care nu se obţine un efect adecvat numai cu măsurile dietetice şi alte măsuri non-farmacologice (de exemplu, exerciţii fizice şi scădere în greutate).
Boala cardiacă ischemică: Simcor reduce riscul mortalităţii şi morbidităţii la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare aterosclerotice, cu niveluri crescute ale colesterolului (> 5,5 mmol/l), în asociere cu dieta hipolipidică si alte măsuri non-farmacologice.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la simvastatină sau la oricare dintre excipienţi.
Afecţiuni hepatice active sau creşteri persistente, inexpicabile ale valorilor transaminazelor serice, porfirie.
Administrarea concomitentă de ketoconazol, itraconazol şi inhibitori ai proteazei HIV (vezi pct. Interacţiuni).
Sarcină şi alăptare (vezi pct. Sarcina şi alăptarea).


Precauţii
Efecte musculare
S-au descris creşteri tranzitorii ale creatinfosfokinazei (CPK), de obicei, lipsite de importanţă clinică.
Tratamentul cu inhibitori de 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima-A reductază (HMG-CoA reductază) a fost rareori asociat cu miopatie (sub 0,01%). Miopatia trebuie însă avută în vedere la pacienţii care prezintă mialgii difuze, sensibilitate sau slăbiciune musculară, însoţite de creşteri ale CPK de peste 5 ori valoarea normală, caz în care se impune oprirea tratamentului.
Riscul apariţiei unei miopatii severe creşte la pacienţii trataţi cu inhibitori de HMG-CoA reductază la care se administrează concomitent imunosupresive, inclusiv ciclosporină, fibraţi, acid nicotinic, itraconazol (vezi pct. Interacţiuni).
Tratamentul cu inhibitori de HMG-CoA reductază trebuie întrerupt în cazul în care apar factori favorizanţi de producere a insuficienţei renale secundare rabdomiolizei (infecţii acute severe, intervenţii chirurgicale sau traumatisme majore, tulburări metabolice, endocrine sau electrolitice, epilepsie).


Efecte hepatice
Ca şi în cazul altor medicamente hipolipemiante, în timpul tratamentului cu simvastatină s-a observat o creştere a transaminazelor serice cu până la de 3 ori valoarea normală. Aceste creşteri au fost tranzitorii, nu au fost însoţite de o simptomatologie clinică şi nu au necesitat întreruperea tratamentului. O creştere a transaminazelor de peste 3 ori valoarea normală impune întreruperea tratamentului cu simvastatină.
Se recomandă efectuarea testelor hepatice la începutul tratamentului cu simvastatină şi repetarea lor periodic pe toată durata tratamentului la toţi pacienţii, în special la pacienţii la care se impune o creştere a dozei.
O atenţie deosebită se impune la pacienţii care prezintă teste hepatice modificate încă de la începutul tratamentului cu inhibitori de HMG-CoA reductază, fiind necesare determinări repetate ale acestora şi întreruperea terapiei la valori ale transaminazelor serice de peste 3 ori valoarea normală.
Simvastatina va fi utilizată cu prudenţă la pacienţi care consumă cantităţi importante de alcool etilic şi/sau au antecedente de boală hepatică.
Riscul reacţiilor adverse hepatice şi musculare creşte cu creşterea dozelor de simvastatină.
Simvastatina este metabolizată de izoenzima 3A4 a citocromului P450. Riscul afectării musculare creşte în cazul administrării unor inhibitori puternici ai CYP 3A4 care cresc nivelul plasmatic a simvastatinei.


Interacţiuni
Gemfibrozil şi alţi fibraţi, doze hipolipidemiante de niacină (acid nicotinic ≥1g/zi): dacă aceste medicamente sunt administrate concomitent cu simvastatina, riscul miopatiei este crescut şi, de aceea, administrarea asociată trebuie evitată (vezi pct. Precauţii/Efecte musculare). Aceste medicamente nu sunt considerate ca afectând proprietăţile farmacocinetice ale simvastatinei.
Interacţiuni cu citocromul P450 (izoenzima 3A4): Simvastatina nu are efect inhibitor asupra citocromului P450 3A4. De aceea, simvastatina nu afectează concentraţiile plasmatice ale medicamentelor metabolizate pe calea citocromului P450 3A4. Simvastatina este substrat al citocromului P450 3A4. Potenţalii inhibitori ai citocromului P450 3A4 pot creşte riscul miopatiei prin intensificarea activităţii inhibitorului HMG-CoA reductazei în plasmă, în timpul terapiei cu simvastatină. Astfel de inhibitori sunt ciclosporina, itraconazolul, ketoconazolul, eritromicina, claritromicina, inhibitorii proteazei HIV şi nefazodona.
Asocierea cu ketoconazol, itraconazol şi inhibitori ai HIV-proteazei sunt contraindicate. Deosebită atenţie trebuie acordată în cazul asocierii de simvastatină şi nefazodonă, eritromicină sau claritromicină (vezi pct. Contraindicaţii şi Precauţii /Efecte musculare).
Sucul de grapefruit conţine unul sau mai mulţi ingredienţi ce inhibă citocromul P450 3A4 şi astfel, pot creşte concentraţiile plasmatice ale medicamentelor metabolizate pe calea citocromului P450 3A4. De aceea, administrarea concomitentă de simvastatină şi suc de grapefruit trebuie evitată.
Derivaţi cumarinici: Simvastatina potenţează moderat efectul anticoagulantelor cumarinice. La pacienţii trataţi cu derivaţi cumarinici, timpul de protrombină trebuie determinat înaintea începrii tratamentului cu simvastatină şi frecvent în faza iniţială de tratament pentru a evidenţia o eventuală modificare semnificativă a timpului de protrombina. După stabilizarea valorilor timpului de protrombină, este posibilă monitorizarea acestui parametru la intervalele obişnuite pentru un tratament anticoagulant. În cazul modificarii dozelor de simvastatină sau întreruperii tratamentului, este necesară repetarea procedurii iniţiale.
Digoxină: Administrarea concomitentă de simvastatină şi digoxină determină o creştere uşoară (sub 0,3 ng/ml) a concentraţiei plasmatice a digoxinei.
Alte interacţiuni: Sunt necesare precauţii în cazul administrării concomitente de simvastatină (peste 20 mg/zi) şi verapamil, diltiazem, amiodarona, datorită riscului crescut de miopatie şi rabdomioliză.

Atenţionări speciale

Copii
Siguranţa şi eficacitatea administrării simvastatinei la copii nu au fost stabilite, de aceea Simcor nu este recomandat pentru uz pediatric.
Nu se recomandă administrarea în galactozemia congenitală, sindrom de malabsorbţie al glucozei şi galactozei, deficit de lactază, datorită prezenţei lactozei.
Sarcina şi alăptarea
Simvastatina este contrindicată în timpul sarcinii. Deşi studiile de teratogenicitate la animale nu au arătat efecte teratogene ale simvastatinei, nu se recomandă administrarea simvastatinei în timpul sarcinii. Între întreruperea tratamentului cu simvastatină şi concepţie trebuie păstrat un interval de 1 lună. Simvastatina poate fi administrată femeilor de vârstă fertilă, doar dacă sunt utilizate metode contraceptive nehormonale. În cazul în care, în timpul utilizării medicamentului, la o femeie apare sarcina, este necesară întreruperea imediată a tratamentului şi informarea pacientei asupra riscului potenţial asupra fătului.
Nu se cunoaşte dacă simvastatina sau metaboliţii săi se excretă în laptele matern. În lipsa datelor privind excreţia în laptele matern, simvastatina este contraindicată femeilor care alăptează.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Simvastatina nu influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, dar pacienţii trebuie atenţionaţi despre posibilitatea apariţiei ameţelilor şi vertijului.

Doze şi mod de administrare

Înaintea începerii terapiei cu simvastatină, precum şi pe parcursul tratamentului cu acest medicament, pacienţii trebuie să urmeze o dietă convenţională, hipocolesterolemiantă.
Comprimatele filmate Simcor trebuie administrate cu apă. Se pot administra atât pe stomacul gol cât şi după mese.
Afecţiuni coronariene şi nivele crescute de colesterol:
Doza iniţială recomandată este de 20 mg simvastatină pe zi administrată ca doză unică, seara. Dacă este necesară ajustarea dozelor, aceasta trebuie efectuată conform recomandărilor de mai jos (vezi Hipercolesterolemie). Pentru această indicaţie, nu s-a evidenţiat eficacitatea dozelor sub 20 mg simvastatină/zi.
Hipercolesterolemie: La pacienţii cu hipercolesterolemie moderat-severă, doza recomandată este de 20 mg simvastatină pe zi, administrată ca doză unică, seara în asociere cu măsuri non-farmacologice (de exemplu, dietă, exerciţii fizice şi scădere în greutate), în cazul în care nu s-a obţinut un efect adecvat numai cu măsuri non-farmacologice.
Doza maximă zilnică recomandată este de 40 mg simvastatină. La pacienţii cu hipercolesterolemie severă ce nu s-a corectat cu o doză zilnică de 40 mg simvastatină şi cu un risc cardiovascular crescut, doza poate fi, în mod excepţional, crescută până la 80 mg simvastatină, zilnic.
Ajustarea dozelor se bazează pe monitorizarea nivelelor plasmatice de colesterol, la intervale de minim 4 săptămâni.
Dacă nivelele LDL-colesterolului scad sub 1,94 mmol/l (75 mg/dl) sau colesterolul plasmatic total scade sub 3,6 mmol/l (140 mg/dl), trebuie luată în considerare reducerea dozei de simvastatină.
Terapie concomitentă:
Simvastatina este eficace singură sau în asociere cu chelatori de acizi biliari (colestiramină, colestipol).
În cazul utilizării concomitente de hipocolesterolemiante de tipul colestipolului şi colestiraminei, simvastatina trebuie administrată cu 1 oră înainte sau la cel puţin 4 ore după administrarea rezinei pentru a evita reducerea absorbţiei simvastatinei. La pacienţii în tratament concomitent cu ciclosporină, fibraţi (sau niacină) şi simvastatină, doza maximă recomandată este de 10 mg simvastatină pe zi (vezi Precauţii; Efecte musculare şi Interacţiuni). 3
Insuficienţă renală: Deoarece, simvastatina nu este excretată într-o proporţie semnificativă pe cale renală, nu este, în general, necesară o reducere a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală moderată.
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei sub 30 ml/min), administrarea unei doze zilnice de peste 10 mg simvastatină trebuie făcută cu prudenţă şi, dacă această doză este necesară, tratamentul trebuie început cu precauţie (vezi Atenţionări speciale).
Utilizare la copii: Utilizarea simvastatinei la copii nu este recomandată, deoarece nu au fost efectuate studii de siguranţă şi eficacitate (vezi Atenţionări speciale).
Utilizare la pacienţii vârstnici:
Eficacitatea şi siguranţa simvastatinei nu au fost investigate la pacienţii vărstnici, peste 70 ani, post-infarct miocardic.

Reacţii adverse

Simvastatina este în general bine tolerată.
Reacţiile adverse raportate mai frecvent au fost:
– dureri abdominale, constipaţie sau diaree, flatulenţă, greaţă, dispepsie , vărsături;
– cefalee, vertij, ameţeli, insomnie, parestezii, neuropatii periferice;
– rar, afectare musculară (crampe, mialgii) asociate uneori cu miopatie, rabdomioliză ;
– prurit, rash, alopecie ;
S-au descris, de asemenea, rareori: hepatită/icter, pancreatită, anemie şi manifestări de hipersensibilitate (angioedem, sindrom lupoid, polimialgie reumatică, vasculite, trombocitopenie, eozinofilie, artrite, artralgii, fotosensibilitate, febră, urticarie şi stare generală alterată). S-au mai descris ginecomastie, astenie fizică, hipotensiune arterială, proteinurie.
Modificări ale testelor de laborator mai frecvente au fost: creşterea transaminazelor serice, a CPK, fosfatazei alcaline, gama-GT.
Utilizarea inhibitorilor de HMG-CoA reductază a fost rareori asociată cu disfuncţia erectilă.
Evaluarea oftalmologică
Datele acumulate din experienţa clinică, pe o perioadă lungă de timp, nu evidenţiază reacţii adverse ale simvastatinei asupra globului ocular (cristalinului); aceste reacţii au fost evidenţiate numai în studii experimentale.
Supradozaj
Au fost raportate câteva cazuri de supradozaj; pacienţii nu au avut simptome specifice şi recuperarea s-a făcut fără sechele. Doza maximă utilizată a fost de 450 mg simvastatină.
În caz de supradozaj, sunt necesare măsuri generale de susţinere.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Ambalaj
Cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate filmate.
Cutie cu 150 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate filmate.

Informatiile despre terapiile complementare, plantele medicinale sau remediile naturale, care pot veni in ajutorul bolnavului, nu exclud sau nu inlocuiesc tratamentele medicale, ci le completeaza. S.C. Gandul Media Network S.R.L nu este responsabila pentru aplicarea defectuoasa sau nereusita vreunui tratament. Informatiile de pe site si materialele aferente sunt folosite "asa cum sunt" fara garantii de nici un fel. CSID nu furnizeaza sfaturi medicale similare celor pe care le puteti primi de la medicii care efectueaza consultatia si care vin in contact cu realitatea cazurilor dvs. CSID nu isi propune sa inlocuiasca consultul medical de specialitate, informatia prezentata pe acest site are un caracter informativ.
Vezi toate medicamentele in ordine alfabetica