Calcium Folinat „EBEWE”, 15 mg, capsule

Producător: EBEWE Pharma Ges.m.b.H
Substanță activa
acid folinic
Clasa ATC
V03AF
Format
capsule
Afecțiuni
terapia citostatică
Producător
EBEWE Pharma Ges.m.b.H, LEK PHARMACEUTICALS d.d, SALUTAS PHARMA GmbH
Acțiune terapeutică
antitoxică

Ce este Calcium Folinat „EBEWE” şi pentru ce se utilizează

Compoziţie

O capsulă conţine folinat de calciu x 5H2O 19,06 mg echivalent cu acid folinic 15 mg şi excipienţi: conţinutul capsulei -lactoză monohidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, croscarmeloză sodică, capsula-capac: gelatină, dioxid de titan (E171), Indigo carmin FD&C Blue 2 (E132), oxid galben de fer (E172) corp: gelatină, dioxid de titan (E171).

Grupa farmacoterapeutică: antitoxice în tratamentul citostatic

Indicaţii terapeutice

Calcium Folinat ,,Ebewe”15 mg este indicat:

  • pentru a diminua toxicitatea şi a contracara acţiunea antagoniştilor acidului folic, cum este metotrexatul administrat în cadrul terapiei citostatice şi în caz de supradozaj la adulţi şi copii; In terapia citostatică (citotoxică), această procedură este cunoscută în mod curent ca „Protecţia cu folinat de calciu”
  • în asociere cu terapia citostatică cu 5-fluorouracil.

Înainte să luaţi Calcium Folinat „EBEWE”

Contraindicaţii

Hipersensibilitate cunoscută la folinatul de calciu sau la oricare dintre excipienţi. Anemie pernicioasă sau alte anemii prin deficit de vitamină B12.

In ceea ce priveşte utilizarea folinatului de calciu cu metotrexat sau 5-fluorouracil în timpul sarcinii sau alăptării vezi Atenţionări speciale-Sarcina şi alăptarea.

Precauţii

Folinatul de calciu trebuie administrat numai pe cale orală, intramusculară sau intravenoasă şi nu trebuie administrat intratecal. Au fost raportate decese în cazul administrării intratecale a acidului folinic după supradozaj intratecal de metotrexat.

Generale

Folinatul de calciu trebuie utilizat în asociere cu metotrexat sau 5-fluorouracil numai sub directa supraveghere a unui clinican cu experienţă în utilizarea citostaticelor.

Tratamentul cu folinat de calciu poate masca anemia pernicioasă şi alte anemii prin deficit de vitamina B12.

Multe citostatice – inhibitoare directe sau indirecte ale sintezei ADN – produc macrocitoză (hidroxicarbamida, citarabina, mercaptopurina, tioguanina). Acest tip de macrocitoză nu trebuie tratată cu acid folinic.

La pacienţii epileptici trataţi cu fenobarbital, fenitoină, primidonă şi succinimidă există riscul de creştere a frecvenţei crizelor convulsive, datorită scăderii concentraţiei plasmatice a antiepilepticelor.

Se recomandă monitorizare clinică şi, dacă este posibil, monitorizarea concentraţiei plasmatice a antiepilepticului, precum şi ajustarea dozei de antiepileptic în funcţie de necesităţi, în timpul administrării de folinat de calciu şi după întreruperea administrării acestuia (vezi Interacţiuni).

Folinat de calciu/5-fluorouracil

Folinatul de calciu poate accentua riscul toxic al 5-fluorouracilului, mai ales la pacienţii vârstnici sau debilitaţi. Cele mai frecvente manifestări sunt leucopenia, inflamaţia mucoaselor şi/sau diareea, care pot impune limitarea dozei. Când folinatul de calciu se utilizează în asociere cu 5-fluorouracil, doza de 5-fluorouracil trebuie redusă mai mult în caz de toxicitate decât atunci când 5-fluorouracilul este utilizat singur.

Tratamentul asociat 5-fluorouracil/folinat de calciu nu trebuie instituit sau menţinut la pacienţii cu simptome de toxicitate gastro-intestinală, indiferent de severitate, până ce aceste simptome nu se remit complet.

Deoarece diareea poate fi un semn de toxicitate gastro-intestinală, pacienţii care prezintă diaree trebuie monitorizaţi atent până la remiterea completă a simptomelor, deoarece se poate produce deteriorarea rapidă a stării clinice mergând până la deces. Dacă apar diaree şi/sau stomatită, se recomandă reducerea dozei de 5-FU până la dispariţia completă a simptomelor. La acest tip de toxicitate sunt predispuşi mai ales pacienţii vârstnici şi cei cu stare fizică precară datorită bolii. Aşadar, acestor pacienţi trebuie să li se acorde o atenţie deosebită.

La pacienţii vârstnici şi la cei care au efectuat radioterapie se recomandă începerea tratamentului cu o doză mai mică de 5-fluorouracil.

Calcemia trebuie monitorizată la pacienţii care primesc tratament asociat 5-fluorouracil/folinat de calciu şi trebuie administrate suplimente de calciu dacă calcemia este mică.

Folinat de calciu/metotrexat

Date suplimentare privind reducerea toxicităţii metotrexatului pot fi găsite în Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru metotrexat.

Folinatul de calciu nu ameliorează efectele toxice nehematologice ale metotrexatului, cum este nefrotoxicitatea dată de precipitarea în rinichi a metotrexatului şi/sau a metabolitului acestuia. Pacienţii care prezintă întârzierea eliminarii precoce a metotrexatului prezintă risc de dezvoltare a unei insuficienţe renale reversibile şi de apariţie a tuturor efectelor toxice asociate administrării de metotrexat (vă rugăm să consultaţi Prospectul pentru metotrexat). Prezenţa unei insuficienţe renale preexistente sau induse de metotrexat este potenţial asociată cu excreţie întârziată a metotrexatului şi poate creşte necesarul de administrare a unor doze mai mari sau de prelungire a perioadei de administrare a folinatului de calciu.

Dozele foarte mari de folinat de calciu trebuie evitate, deoarece pot altera activitatea antitumorală a metotrexatului, în special în cazul tumorilor SNC, unde folinatul de calciu se acumulează după cure repetate.

Rezistenţa la metotrexat ca rezultat al scăderii transportului transmembranar implică şi rezistenţa la protecţia cu acid folinic, deoarece ambele medicamente au acelaşi sistem de transport.

Supradozajul accidental al unui antagonist al folinatului, cum este metotrexatul, trebuie tratat ca urgenţă medicală. Pe măsură ce intervalul de timp dintre administrarea metotrexatului şi a folinatului de calciu creşte, eficacitatea folinatului de calciu în contracararea toxicităţii scade.

Posibilitatea ca pacientul să ia şi alte medicamente care interacţionează cu metotrexatul (de exemplu medicamente care pot interfera cu eliminarea metotrexatului sau cu legarea sa de albuminele serice) trebuie avută întotdeauna în vedere dacă se observă modificări ale analizelor de laborator sau semne de toxicitate clinică.

Lactoză

Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Interacţiuni

Atunci când se administrează folinat de calciu în asociere cu un antagonist de acid folic (de exemplu cotrimoxazol, pirimetamină) eficacitatea antagonistului de acid folic poate fi redusă sau abolită.

Folinatul de calciu poate diminua efectul substanţelor antiepileptice, cum sunt fenobarbital, primidonă, fenitoină, succinimidă şi poate creşte frecvenţa crizelor convulsive (poate fi observată scăderea concentraţiei plasmatice a anticonvulsivantelor inductoare enzimatic datorită metabolizării hepatice crescute, folaţii fiind unii dintre cofactori).

S-a demonstrat că administrarea concomitentă a folinatului de calciu cu 5-fluorouracil duce la creşterea eficacităţii şi toxicităţii 5-fluorouracil.

Atenţionări speciale

Sarcina şi alăptarea

Sarcină

Nu sunt disponibile studii clinice adecvate şi bine controlate la femeile gravide sau care alăptează. Nu au fost efectuate studii la animale privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere a folinatului de calciu. Nu există dovezi că acidul folinic induce efecte dăunătoare dacă se administrează în timpul sarcinii. In timpul sarcinii, metotrexatul trebuie administrat numai în cazul unor indicaţii stricte, beneficiul pentru mamă trebuind evaluat în raport cu riscul potenţial la făt. Dacă, totuşi, este efectuat tratament cu metotrexat sau alţi antagonişti ai folinatului în timpul sarcinii sau alăptării, nu există restricţii privind utilizarea folinatului de calciu în vederea diminuării toxicităţii sau a contracarării efectelor.

Utilizarea 5-fluorouracilului este în general contraindicată în timpul sarcinii şi contraindicată în timpul alăptării; acest lucru se aplică şi pentru utilizarea combinaţiei folinat de calciu/5-fluorouracil.

Vă rugăm să consultaţi şi Prospectul pentru metotrexat sau alţi antagonişti de folaţi sau medicamente care-i conţin.

Alăptare

La om, nu se cunoaşte dacă folinatul de calciu este excretat în laptele matern. Folinatul de calciu poate fi utilizat în timpul alăptării dacă este considerat necesar, conform indicaţiilor terapeutice.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu există dovezi că folinatul de calciu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Cum să utilizaţi Calcium Folinat „EBEWE”

Doze şi mod de administrare

Dozele de peste 50 mg trebuie administrate parenteral, dozele mai mari neconducând la concentraţii plasmatice superioare, datorită saturării absorbţiei de folinat.

Ca regulă, Calcium Folinat ,,Ebewe”pentru protecţie trebuie administrat parenteral la pacienţii cu sindroame de malabsorbţie sau cu alte tulburări gastro-intestinale (vărsături, diaree, sindrom subocluziv etc.), cazuri în care nu este asigurată absorbţia enterală.

Protecţia cu folinat de calciu în terapia cu metotrexat

Deoarece regimurile de dozaj pentru folinatul de calciu administrat ca modalitate de protecţie depind în mare măsură de dozajul şi modul de administrare al dozelor medii sau mari de metotrexat, schema terapeutică a metotrexatului este cea care dictează regimul de dozaj al folinatului de calciu. De aceea, cel mai bine este să se ia în considerare schema terapeutică pentru metotrexat administrat în doză medie sau mare pentru stabilirea dozei şi modului de administrare ale folinatului de calciu.

Recomandările următoare pot servi drept exemple de scheme terapeutice utilizate la adulţi, vârstnici şi copii:

Folinatul de calciu trebuie să se administreze parenteral la pacienţii cu sindroame de malabsorbţie sau alte tulburări gastro-intestinale, la care absorbţia enterală este deficitară.

Protecţia cu folinat de calciu este necesară atunci când se administrează metotrexat în doze >

500 mg/m2 şi trebuie avută în vedere şi la dozele de 100-500 mg/m2.

Doza şi durata utilizării folinatului de calciu depind în primul rând de tipul şi dozele terapiei cu metotrexat, de apariţia simptomelor de toxicitate şi de capacitatea individuală de excreţie a metotrexatului. Ca regulă, prima doză de folinat de calciu este de 15 mg (6-12 mg/m2) administrată la 12-24 ore (cel mai târziu după 24 ore) după iniţierea perfuziei cu metotrexat. Aceeaşi doză se administrează la intervale de 6 ore, timp de 72 ore. După mai multe doze administrate parenteral se poate trece la tratament pe cale orală cu folinat de calciu.

In cadrul tratamentului de protecţie, pe lângă administrarea de folinat de calciu, este necesară şi asigurarea unei excreţii prompte a metotrexatului (menţinerea unui debit urinar crescut şi alcalinizarea urinei). Funcţia renală trebuie monitorizată prin determinarea zilnică a creatininemiei.

La 48 ore de la iniţierea perfuziei cu metotrexat trebuie măsurată concentraţia plasmatică reziduală de metotrexat. Dacă acesta este > 0,5 ^mol/l, dozele de folinat de calciu trebuie adaptate conform tabelului următor:

Concentraţia plasmatică reziduală de metotrexat la 48 ore după iniţierea administrării de metotrexat:

Folinat de calciu suplimentar ce va fi administrat la interval de 6 ore, timp de 48 ore sau până ce concentraţia plasmatică de metotrexat este < 0,05 ^mol/l:

> 0,5 pmol/l

15 mg/m2

> 1,0 pmol/l

100 mg/m2

> 2,0 pmol/l

200 mg/m2

In asociere cu 5-fluorouracil în terapia citostatică

Sunt utilizate diferite scheme de tratament şi doze, dar nici una nu s-a dovedit optimă. Dozele peste 50 mg trebuie administrate parenteral, doze mai mari neconducând la concentraţii plasmatice superioare, datorită saturării absorbţiei de folat.

Următoarele scheme terapeutice au fost utilizate la adulţi şi vârstnici în tratamentul cancerului colorectal avansat sau metastazat. Nu sunt disponibile date privind utilizarea acestor asocieri la copii.

Regimul bilunar: folinat de calciu 200 mg/m2 în perfuzie intravenoasă timp de 2 ore, urmată de administrarea in bolus a 400 mg 5-FU/m2 şi perfuzie timp de 22 ore cu 5-FU (600 mg/m2) 2 zile consecutiv, la intervale de 2 săptămâni, în zilele 1 şi 2.

Regimul săptămânal: folinat de calciu 20 mg/m2 în bolus intravenos sau 200-500 mg/m2 în perfuzie intravenoasă cu durată de 2 ore şi 500 mg/m2 5-fluorouracil in bolus intravenos administrat la jumătatea perfuziei cu folinat de calciu sau la sfârşitul acesteia.

Regimul lunar: folinat de calciu 20 mg/m2 în bolus intravenos sau 200-500 mg/m2 în perfuzie intravenoasă cu durata de 2 ore, urmată imediat de 425 mg/m2 sau 370 mg/m2 5-fluorouracil în bolus intravenos, timp de 5 zile consecutiv.

In terapia asociată cu 5-fluorouracil poate fi necesară modificarea dozei de 5-fluorouacil şi a intervalului liber terapeutic, în funcţie de starea pacientului, răspunsul clinic şi de efectele toxice care

pot limita doza, aşa cum este menţionat în Prospectulul privind 5-fluorouracil. Nu este necesară reducerea dozei de folinat de calciu.

Numărul de cicluri terapeutice depinde de opţiunea clinicianului.

Antidot pentru antagoniştii acidului folic: trimetrexat, trimetoprim şi pirimetamină

Toxicitate la trimetrexat

Prevenire

Folinatul de calciu trebuie administrat zilnic pe durata tratamentului cu trimetrexat şi încă 72 ore după ultima doză de trimetrexat.

Folinatul de calciu poate fi administrat fie pe cale intravenoasă, în doză de 20 mg/m2 timp de 5-10 minute la intervale de 6 ore, în doză totală zilnică de 80 mg/m2, fie pe cale orală, în 4 doze de 20 mg/m2 administrate la intervale egale de timp. Dozele zilnice de folinat de calciu trebuie ajustate în funcţie de toxicitatea hematologică a trimetrexatului.

Supradozaj (poate să apară la doze de trimetrexat >90 mg/m2 fără administrarea concomitentă de folinat de calciu)se administrează 3-10 mg folinat de calciu pe zi.

După întreruperea administrării de trimetrexat, se administrează folinat de calciu 40 mg/m2 intravenos la intervale de 6 ore, timp de 3 zile.

Toxicitate la trimetoprim

După întreruperea administrării de trimetoprim, la normalizarea formulei sanguine.

Toxicitate la pirimetamină

In cazul administrării de doze mari de pirimetamină sau de tratament prelungit cu doze mici, trebuie administrat concomitent folinat de calciu 5-50 mg pe zi, pe baza rezultatelor formulei sanguine.
 

 

Reacţii adverse posibile

Reacţii adverse

Ambele indicaţii terapeutice

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare (>0,01%-< 0,1%): reacţii alergice, inclusiv reacţii anafilactoide şi urticarie.

Tulburări psihice

Rare (>0,01 %-< 0,1%): insomnie, agitaţie şi depresie după administrarea de doze mari

Tulburări gastro-intestinale

Rare (>0,01 %-< 0,1%): tulburări gastro-intestinale după administrarea de doze mari.

Tulburări neurologice

Rare (>0,01 %-< 0,1%): creşterea frecvenţei crizelor la epileptici.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente (>0,1%-<1%): febra a fost observată după administrarea injectabilă a folinatului de calciu.

Terapia asociată cu 5-fluorouracil

In general, profilul de siguranţă depinde de schema terapeutică aplicată pentru 5-fluorouracil, datorită accentuării toxicităţii induse de 5-fluorouracil:

Regimul lunar

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente (>10%): greaţă, vărsături

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente (>10%): (severe) efecte toxice la nivelul mucoaselor.

Nicio accentuare a altor toxicităţi induse de 5-fluorouracil (de exemplu neurotoxicitatea).

Regimul săptămânal

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente (>10%): diaree cu grad mare de toxicitate şi deshidratare, cu risc letal, făcând necesară spitalizarea.

Supradozaj

Nu au fost raportate sechele la pacienţii care au primit doze mult mai mari de folinat de calciu decât cele recomandate. Cu toate acestea, cantităţile foarte mari de folinat de calciu pot anula efectul chimioterapeutic al antagoniştilor de acid folic.

Dacă apare supradozaj în cazul utilizării asocierii 5-fluorouracil şi folinat de calciu vor fi urmate instrucţiunile de la supradozajul pentru 5-FU.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un flacon din poliprolpilenă a 20 capsule

Producători

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

LEK PHARMACEUTICALS d.d. Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

SALUTAS PHARMA GmbH

Otto-von-guericke Allee 1, 39179 Barleben, Germania

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

Data ultimei verificări a prospectului Februarie, 2013

 

Informatiile despre terapiile complementare, plantele medicinale sau remediile naturale, care pot veni in ajutorul bolnavului, nu exclud sau nu inlocuiesc tratamentele medicale, ci le completeaza. S.C. Gandul Media Network S.R.L nu este responsabila pentru aplicarea defectuoasa sau nereusita vreunui tratament. Informatiile de pe site si materialele aferente sunt folosite "asa cum sunt" fara garantii de nici un fel. CSID nu furnizeaza sfaturi medicale similare celor pe care le puteti primi de la medicii care efectueaza consultatia si care vin in contact cu realitatea cazurilor dvs. CSID nu isi propune sa inlocuiasca consultul medical de specialitate, informatia prezentata pe acest site are un caracter informativ.
Vezi toate medicamentele in ordine alfabetica