Enhertu a fost aprobat în Uniunea Europeană (UE) fiind prima terapie anti HER2 – dedicată pacienților cu cancer mamar metastatic cu expresie HER2-redusă. COMUNICAT DE PRESĂ

Aprobarea se bazează pe rezultatele studiului DESTINY-Breast04, unde Enhertu a demonstrat o reducere a riscului de progresie a bolii sau deces cu 50% și o creștere a supraviețuirii generale cu mai mult de 6 luni în raport cu chimioterapia.
31.01.2023
Enhertu a fost aprobat în Uniunea Europeană (UE) fiind prima terapie anti HER2 – dedicată pacienților cu cancer mamar metastatic cu expresie HER2-redusă. COMUNICAT DE PRESĂ
Foto: envato

Produs de AstraZeneca și Daiichi Sankyo, Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a fost aprobat în Uniunea Europeană (UE) ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer mamar metastatic sau nerezecabil cu expresie HER2 redusă (IHC 1+ sau IHC 2+/ISH-) și care au primit anterior chimioterapie pentru boala metastatică sau au dezvoltat o recurență în mai puțin de 6 luni după terminarea chimioterapiei adjuvante.

Enhertu este un conjugat anticorp medicament (CAM) care țintește HER2 – dezvoltat și comercializat de AstraZeneca și Daiichi Sankyo.

Aprobarea de către Comisia Europeană urmează avizul pozitiv al Comitetului pentru Produse Medicamentoase de Uz Uman și se bazează pe rezultatele studiului de fază III DESTINY-Breast04, care au fost prezentate la conferința anuală din 2022 a Societății Americane de Oncologie Clinică și publicate în The New England Journal of Medicine.

În acest trial Enhertu a redus semnificativ riscul de progresie a bolii sau deces cu 50% comparativ cu chimioterapia aleasă de investigator (HR: 0.50; IC 95%: 0,40-0.63; p

Mediana supraviețuirii fără progresie (mSFP) a fost de 9,9 luni în brațul cu Enhertu comparativ cu 5.1 luni în brațul cu chimioterapie, potrivit evaluării efectuate de un comitet central independent în regim orb (RCIRO). Reducerea riscului de deces a fost de 36% în brațul cu Enhertu comparativ cu chimioterapia (HR:0.64; IC 95%: 0.49-0.84; p=0.001) cu supraviețuirea generală (SG) de 23.4 luni comparativ cu 16.8 luni.

Conf. Dr. Abil. Dana Lucia Stănculeanu a evidențiat schimbarea de paradigmă în cancerul mamar:

„În mod istoric, pacienții cu cancer de sân care au tumori cu niveluri reduse ale expresiei HER2 au fost clasificați ca fiind HER2-negativi, având opțiuni de tratament limitate dincolo de chimioterapie pentru stadiile avansate de boală. Această aprobare marchează un progres clinic semnificativ pentru pacienții din Europa indiferent de prezenta receptorilor hormonali și subliniază necesitatea actualizării modul în care este tratat cancerul de sân cu impact pe termen lung asupra rezultatelor pacienților.”

Totodată, Prof Dr. Ovidiu Pop, anatomopatolog, a a punctat faptul că:

“Testarea HER2 este esențială în managementul pacienților cu cancer mamar încă de la momentul diagnosticului, iar recomandările ghidurilor de testare continuă să evolueze pentru a răspunde nevoilor de diagnostic care optimizează testarea HER2 în practica clinică.

Deoarece expresia redusa a HER2 este de interes pentru practica clinică viitoare, este important să se diferenţieze nivelurile HER2: IHC 2+(ISH negativ) și 1+ de 0. Un diagnostic de precizie in aceasta sferă are potențialul de a ghida tratamentul țintit pentru mai mulți pacienți cu această patologie”

Radu Rășinar, Director General AstraZeneca România, a subliniat:

„Aprobarea Enhertu (trastuzumab deruxtecan) în cancerul de sân metastatic, cu expresie redusa HER2 reprezintă un progres semnificativ pentru pacienții cu acest tip de boala agresiva cu un prognostic nefavorabil si opțiuni de tratament limitate.

AstraZeneca continua să studieze trastuzumab deruxtecan, convinși fiind ca o mai buna înțelegere a biologiei tumorale precum si întârzierea progresiei bolii reprezintă premise pentru un management eficient in tumorile ce exprima HER2, cu scopul final de a prelungi viața pacientului oncologic.”

Profilul de siguranță observat la pacienții tratați cu Enhertu în studiul DESTINY-Breast04 a fost în concordanță cu cel observat în alte studii cu Enhertu în cancerul de sân, fără noi semnale de siguranță identificate.

Note

Cancerul de sân și expresia HER2

Cancerul de sân este cea mai frecventa boala oncologica și este una dintre principalele cauze de deces cauzate de cancer la nivel mondial. Peste două milioane de pacienți cu cancer de sân au fost diagnosticați în 2020 si aproximativ 685.000 de decese la nivel global. În Europa, aproximativ 531.000 de pacienți cu cancer de sân sunt diagnosticați anual si aproximativ 141.000 de decese.

HER2 (proteină care favorizează creșterea receptorului tirozin kinazei) este exprimată pe suprafața mai multor tipuri de tumori, inclusiv cancerul mamar, gastric, pulmonar și colorectal și este unul dintre biomarkerii exprimați în tumorile cancerului de sân.

Cancerele cu expresie HER2-pozitiva sunt definite în prezent ca expresie HER2 măsurată ca IHC 3+ sau IHC 2+/ISH+, iar cancerele cu expresie HER2-negativa sunt definite ca expresie HER2 măsurată ca IHC 0, IHC 1+ sau IHC 2+/ISH-4. Aproximativ jumătate din toate cancerele de sân sunt HER2-cu expresie redusa, definit ca un scor HER2 de IHC1+ sau IHC 2+/ISH-.5-7 HER2-cu expresie redusa este întâlnită atât la pacienții cu receptori hormonali pozitivi, cât și la pacienții cu receptori hormonali negativi.

Istoric, pacienții cu cancer de sân metastatic receptor hormon pozitiv și expresie HER2-scăzut au avut opțiuni de tratament eficiente limitate după progresia terapiei hormonale. În plus, sunt disponibile puține opțiuni țintite pentru pacienții care nu au receptori hormonali prezenți.

DESTINY-Breast04

DESTINY-Breast04 este un studiu global, randomizat, deschis, de fază III, care a evaluat eficacitatea și siguranța Enehertu (5,4mg/kg) versus chimioterapia aleasă de investigator (capecitabină, eribulin, paclitaxel sau nab-paclitaxel), la pacienții cu cancer de sân metastatic sau nerezecabil, tratați anterior cu 1 sau 2 linii de chimioterapie (pacienții cu receptor hormonali pozitivi sau negativ). Pacienții au fost randomizați in raport 2:1 pentru a primi fie Enhertu fie chimioterapie.

Obiectivul primar al studiului DESTINY-Breast04 este supraviețuirea fără progresie (SFPm) în grupul pacienților HR pozitivi potrivit evaluării efectuate de un comitet central independent în regim orb (RCIRO).

Obiectivele secundare includ supraviețuirea fără progresie (SFPm) potrivit evaluării RCIRO la toți pacienții randomizați (HR pozitivi si negativi), supraviețuirea generală (SGm) în grupul pacienților cu receptori hormonal prezenți și supraviețuirea generală la toți pacienții randomizați (HR pozitivi și negativi).

Alte obiective secundare includ supraviețuirea fără progresie (SFPm) potrivit evaluării investigatorului, rata de răspuns obiectiv (RRO) potrivit evaluării RCIRO precum și a evaluării investigatorului, durata răspunsului potrivit evaluării RCIRO și siguranța si tolarabilitatea tratamentului.

DESTINY-Breast04 a înrolat 557 de pacienți în mai multe locații din Asia, Europa și America de Nord. Pentru mai multe informații despre studiu, vizitați ClinicalTrials.gov.

Enhertu

Enhertu este un conjugat anticorp medicament (CAM) care țintește HER2. Enhertu (5,4 mg/kg) este aprobat în peste 40 de țări în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer mamar nerezecabil sau metastazat HER2 pozitiv, cărora li s-au administrat anterior una sau mai multe scheme de tratament anti-HER2.

Enhertu (5,4 mg/kg) este aprobat în peste 30 de țări ca monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de sân HER2-cu expresie redusa nerezecabil sau metastatic, care au primit chimioterapie anterioară în cadru metastatic sau au dezvoltat recurența bolii în timpul sau în decurs de 6 luni de la finalizarea chimioterapiei adjuvante, pe baza rezultatelor studiului DESTINY-Breast04.

Programul de dezvoltare Enhertu

Este în curs de desfășurare un program global de dezvoltare care evaluează eficacitatea și siguranța monoterapiei Enhertu în mai multe tipuri de cancer care țintește HER2, inclusiv cancerul de sân, gastric, pulmonar și colorectal. De asemenea, sunt în curs de desfășurare studii în combinație cu alte tratamente anticancer, cum ar fi de exemplu imunoterapia.

AstraZeneca în cancerul de sân

Bazată pe o înțelegere crescută biologiei cancerului de sân, AstraZeneca începe să provoace redefinirea paradigmei clinice actuale privind modul în care este clasificat și tratat cancerul de sân pentru a oferi tratamente cât mai eficiente pacienților care au nevoie – cu ambiția de a elimina într-o zi. cancerul de sân ca și cauză de deces.

AstraZeneca are un portofoliu corespunzător de produse aprobate și un portofoliu promițător în dezvoltare, care folosesc diferite mecanisme de acțiune pentru a aborda mediul tumoral al cancerului de sân, atât de divers din punct de vedere biologic.

Cu Enhertu (trastuzumab deruxtecan), un CAM țintit anti HER2, AstraZeneca și Daiichi Sankyo urmăresc să îmbunătățească rezultatele în cancerul de sân HER2-pozitiv și HER2-cu expresie scăzută metastatic tratat anterior explorând potențialul în liniile anterioare de tratament.

În cancerul de sân HR pozitiv, AstraZeneca continuă să îmbunătățească rezultatele cu molecule precum Faslodex (fulvestrant) și Zoladex (goserelină) și își propune să redefineasca spațiul HR-pozitiv cu SERD de generație următoare o noua molecula camizestrant, precum și un inhibitor al kinazei AKT capivasertib. AstraZeneca colaborează, de asemenea, cu Daiichi Sankyo pentru a explora potențialul ADC condus de TROP2: datopotamab deruxtecan.

Inhibitorul PARP Lynparza (olaparib) este o opțiune de tratament țintită care a fost studiată în cancerul de sân incipient și metastatic cu o mutație BRCAg.

Pentru a oferi opțiuni de tratament atât de necesare pacienților cu cancer de sân triplu negativ, o formă agresivă de cancer de sân, AstraZeneca evaluează potențialul datpotamab deruxtecan în monoterapie și în combinație cu imunoterapie Imfinzi (durvalumab), capivasertib în combinație cu chimioterapie și Imfinzi. în asociere cu alte medicamente oncologice, inclusiv Lynparza și Enhertu.

Referințe

  1. Modi S, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-low advanced breast cancer. NEJM. 2022; 387: 9-20.
  2. Sung H, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 10.3322/caac.21660.
  3. WHO. International Agency of Cancer Research. Cancer Today. Breast Cancer. 2020. Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf. Accessed January 2023.
  4. Iqbal N, et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) in Cancers: Overexpression and Therapeutic Implications. Mol Biol Int. 2014; 852748.
  5. Schettini F, et al. Clinical, pathological, and PAM50 gene expression features of HER2-low breast cancer. npj Breast Cancer. 2021; 7:1; https://doi.org/10.1038/s41523-020-00208-2.
  6. Schalper K, et al. A retrospective population-based comparison of HER2 immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization in breast carcinomas. Arch Pathol Lab Med. 2014; 138: 213-19.
  7. Denkert C, et al. Clinical and molecular characteristics of HER2-low-positive breast cancer: pooled analysis of individual patient data from four prospective, neoadjuvant clinical trials. 2021. Lancet Oncol; 22: 1151-61.
  8. Miglietta F, et al. Evolution of HER2-low expression from primary to recurrent breast cancer. NPJ Breast Cancer. 2021; 7: 137; 10.1038/s41523-021-00343-4.
  9. Matutino A, et al. Hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer: redrawing the lines. Current Oncology. 2018; 25(S1):S131-S141.
  10. American Cancer Society. Breast Cancer Hormone Receptor Status. Available at: https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-hormone-receptor-status.html. Accessed January 2023
Urmărește CSID.ro pe Google News
Recomandare video
Colonoscopia: ce este și când se face?