Ce servicii medicale au la dispoziţie persoanele asigurate şi cele neasigurate în sistemul public de sănătate?

Asiguraţii cu vârsta de până în 39 de ani vor trebui să se prezinte la medicul de familie o dată la 3 ani, iar cei de peste 40 de ani, anual, începând cu 1 iunie 2014, conform unei Hotărâri de Guvern, prin care au fost reglementate pachetele de servicii medicale, minimal şi de bază, precum şi Contractul-cadru în sănătate valabil în perioada 2014 - 2015.
02.06.2014
Ce servicii medicale au la dispoziţie persoanele asigurate şi cele neasigurate în sistemul public de sănătate?

Asiguraţii cu vârsta de până în 39 de ani vor trebui să se prezinte la medicul de familie o dată la 3 ani, iar cei de peste 40 de ani, anual, începând cu 1 iunie 2014, conform unei Hotărâri de Guvern, prin care au fost reglementate pachetele de servicii medicale, minimal şi de bază, precum şi Contractul-cadru în sănătate valabil în perioada 2014 – 2015. Pachetul de servicii medicale de bază este destinat persoanelor asigurate, care plătesc contribuţia de sănătate, iar cel minimal este valabil pentru cele neasigurate.

Astfel, în pachetul minimal intră doar câteva servicii medicale care ţin de urgenţele medicale, sarcină, imunizări ori vaccinări. În schimb, pachetul de bază, faţă de cel minimal, include mult mai multe servicii şi se adresează tuturor celor asiguraţi în sistemul public de sănătate.

Consultaţiile de specialitate, acordate doar pe bază de trimitere de la medicul de familie

Consultaţiile de specialitate, exact ca şi până în prezent, vor fi acordate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie care se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate.

Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală, serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

Lista de analize medicale gratuite acordate persoanelor asigurate

Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde, printre altele, următoarele tipuri de analize de laborator:

  • hemoleucograma completă
  • determinarea timpului de coagulare a sângelui
  • creatinina serică
  • glicemie
  • colesterol seric total
  • testare HIV la gravidă
  • exsudat faringian
  • urocultură
  • coprocultură

În plus, asiguraţii vor beneficia gratuit şi de următoarele tipuri de investigaţii: examen radiologic cranian standard, radiografie de membre, radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, mamografie în doua planuri/pentru un sân, ecografie generala (abdomen şi pelvis),EKG, ecocardiografie, RMN.

Atenţie! Asiguraţii vor beneficia de analizele de laborator şi de investigaţiile menţionate mai sus, conform unor norme care urmează să fie emise în perioada următoare.

Gratis la psiholog!

De la 1 iunie  ne vom putea trata gratis sufletul, la psiholog. Ultimele statistici arată că unul din 10 români suferă de depresie.
Potrivit normelor la contractul-cadru din sănătate, Casa de Asigurări va deconta consilierea şi alte servicii psihologice oferite, până acum, contra-cost.

Orice asigurat afectat de depresie, anxietate, atacuri de panică şi alte tulburări sufleteşti va putea beneficia de servicii gratuite.

Medicul de familie va da un bilet de trimitere către un specialist, care, dacă va considera necesar şi nu va prescrie doar pe medicamente, va trimite pacientul la psiholog. Acesta va stabili ce intervenţii sunt necesare.
Numărul specialităţilor care pot da trimiteri aproape că s-a dublat. Sunt puţini psihologi care au contracte cu doctorii, aşa că se va aplica principiul „primul venit, primul servit”.

Tratamente dentare decontate de stat – cine beneficiază de ele?

Tratamentele stomatologice vor fi decontate din nou de stat. Totuşi, de aceste servicii vor beneficia doar o parte din populaţie, iar medicii stomatologi nu sunt mulţumiţi de plafonul acordat. 

Copiii şi beneficiarii legilor speciale, veteranii sau revoluţionarii, vor avea parte de gratuitate la tratamentele stomatologice. Ceilalţi vor suporta 40 la sută din factură.

Astfel, o consultaţie, ce include modelul de studiu, controlul oncologic şi igienizare, în valoare de 133 de lei, este gratuită pentru minori şi beneficiarii legilor speciale, în timp ce majorii plătesc 40 la sută din preţ.
La fel se întâmplă şi cu tratamentul cariei simple (94 de lei), tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie prin infiltraţie (97 de lei), tratamentul gangrenei pulpare (109 lei) şi extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie prin infiltraţie (70 de lei) şi, mai puţin în cazul copiilor, proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă (780 de lei – se acordă o dată la 10 ani).

Majorii beneficiază gratuit de pansament calmant/drenaj endodontic (39 de lei), tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie prin infiltraţie (109 lei), tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie (94 de lei), chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei (86 de lei – în situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate), reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulară (62 de lei), reparaţie/rebazare proteză (78 de lei – se acordă o dată pe an) şi reparaţie aparat ortodontic (390 de lei – se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă).

Serviciile din pachetul minimal (pentru neasiguraţi) sunt servicii de urgenţă, respectiv pansament calmant/drenaj endodontic, tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie prin infiltraţie, tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie, chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei, decapuşonarea la copii, reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulară, reparaţie/rebazare proteză şi reparaţie aparat ortodontic.

Consultaţii periodice gratuite pentru copii

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4-18 ani cuprinde, printre altele, evaluarea practicilor nutriţionale (anamneza nutriţională adresată părinţilor) şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii, profilaxia rahitismului (numai în perioadele reci ale anului), evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare, evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică, evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională, identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Pentru un scor care indică un risc mediu şi sever se recomandă trimiterea către medicul de psihiatrie pediatrică.

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani şi 11 ani cuprinde şi screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală – (IMC) şi evaluarea dezvoltării pubertare.

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani şi 17 ani cuprinde, pe lângă examinările privind dezvoltarea acestora, consiliere şi screening pentru depistarea eventualelor infecţii cu transmitere sexuală (ITS), după începerea vieţii sexuale, screening-ul depresiei, informarea fetelor şi părinţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV, consiliere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, fumat, alcool, droguri, violenţă, cât şi consiliere pentru planificare familială, pentru adolescenţii care şi-au început viaţa sexuală.

Gravidele asigurate, dar şi cele neasigurate, luate în evidenţă şi supraveghetate

În plus, tot pentru prevenţie, femeile însărcinate, atât cele asigurate, cât şi cele neasigurate, vor fi luate în evidenţă în primul trimestru. Ele vor fi supravegheate, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a, dar, de doua ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv. Apoi, lehuza beneficiază de vizite în urmatoarea lună de la naştere.

„În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatita de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere  înainte şi după aceste testări”, se mai menţionează în Hotărârea de Guvern.

Neasiguraţii plătesc integral, dar “beneficiază“ gratis de eliberarea certificatului de deces 

Pachetul minimal de servicii medicale cuprinde serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi, acordate persoanelor care nu pot dovedi calitatea de asigurat.
Astfel, pacienţii neasiguraţi în sistemul public de sănătate vor fi internaţi în cazul unei naşteri, dacă este nevoie de o intervenţie chirurgicală şi în cazul unei boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului.

Potrivit reglementărilor valabile de la 1 iunie, persoanele neasigurate suportă integral costurile pentru investigatiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, de medicii de specialitate, precum şi costurile unor activităţi de suport.
Totuşi, neasiguraţii au şi ei dreptul de a primi gratuit anumite acte medicale. Concret, ei nu trebuie să plătească nimic pentru eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală.

Dosar electronic de sănătate al pacientului, obligatoriu pentru toată lumea

Medicii de familie şi unităţile sanitare vor avea obligaţia de a deschide, din iunie, un dosar electronic pentru fiecare pacient, în care să fie trecut istoricul medical al acestuia, util la urgenţe. Cei care refuză să folosească dosarul vor putea primi sancţiuni, de la avertisment până la amenzi.
Dosarul electronic este obligatoriu din 1 iunie, prin noul Contract-cadru privind acordarea asistenţei medicale, pentru toţi furnizorii de servicii medicale.
Acesta este folosit din aprilie, în perioada de verificare a sistemului, de către unii medici de familie şi de către spitale, într-o lună de utilizare fiind iniţiate 300.000 de dosare.
Din 1 iunie, fiecare român, indiferent dacă este asigurat sau nu, va avea un astfel de dosar electronic.

Iniţializarea dosarului se face cu ocazia unui prim consult. Dosarul electronic de sănătate va conţine toate informaţiile medicale care, în mod normal, sunt în fişele de observaţie, foile de observaţie şi registrele de consultaţii ale pacienţilor.

Foarte importante sunt informaţiile din istoricul medical al pacientului utile în situaţii de urgenţă şi considerate a fi vitale: alergii, grupa de sânge, boli cronice, proteze, dispozitive, internări şi ultimele prescripţii, ultimele două introduse la cererea medicilor.

La dosarul electronic au acces proprietarii datelor, adică pacienţii şi medicii curanţi. Accesul la dosarul electronic de sănătate se poate face fără acceptul pacientului doar într-o singură zonă, cea de urgenţă, iar restul, numai cu acordul acestuia.
De asemenea, pacientul are posibilitatea să vadă cine i-a accesat dosarul, ora, ziua şi IP-ul calculatorului de pe care s-a făcut acest lucru.

Urmărește CSID.ro pe Google News
Paula Rotaru
Paula Rotaru
Senior Editor, [email protected] S-a alăturat echipei Ce se întâmplă, Doctore? în anul 2013. În timp, CSID a devenit a doua sa familie, care cuprinde o mână de oameni pasionați de scris și preocupați ... citește mai mult
Învaţă să previi cariile dentare!
Învaţă să previi cariile dentare!
Recomandare video
Anevrismul de aortă ascendentă: simptome și tratament