Este nevoie de mai multă atenţie acordată bolnavilor de cancer pulmonar!

În 2015 s-au înregistrat cu 17,5% mai multe decese prin cancer pulmonar faţă de 2012, arată datele Institutului Naţional de Statistică din România.
22.11.2016
Este nevoie de mai multă atenţie acordată bolnavilor de cancer pulmonar!

În 2015 s-au înregistrat cu 17,5% mai multe decese prin cancer pulmonar faţă de 2012, arată datele Institutului Naţional de Statistică din România. În acest context, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC),  Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Societatea Română de Pneumologie (SRP) lansează „Grupul de Lucru pentru un management eficient şi rapid al pacientului diagnosticat cu cancer pulmonar”.

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) are ca misiune permanentă promovarea drepturilor bolnavilor de cancer, susţinând, astfel, şi accesul lor la soluţii terapeutice capabile să le ofere o şansă reală în lupta împotriva cancerului.

Dintre toate tipurile de cancer, cel pulmonar creionează în România, conform datelor disponibile, unele dintre cele mai grave situaţii: prevenţie ineficientă, diagnosticare târzie, lipsa accesului la tratament eficient.

Parteneriatul cu Societatea de Medicina Familiei şi Societatea Română de Pneumologie permite acum dezvoltarea unei strategii şi a unui plan de implementare solid, pe baza colaborării tuturor entităţilor implicate în informarea, diagnosticarea şi tratarea pacientului cu cancer pulmonar.


Astfel, grupul nou creat elaborează un document care să vină în sprijinul Ministerului Sănătăţii pentru implementarea unui program complex de depistare precoce, tratament şi monitorizare eficientă a cancerului pulmonar, bazat pe:

 • strategie a prevenţiei cancerului pulmonar pe termen scurt, mediu şi lung, pe baza unor studii de impact şi analize cost-beneficiu, bazate pe o abordare multidisciplinară şi statistici relevante;
   
 • elaborarea unui plan de implementare a strategiei bazat pe adaptarea clară şi coerentă a cadrului legislativ;
   
 • responsabilizarea în primul rând a decidenţilor, de care depind continuitatea şi consecvenţa strategiei, dar şi a comunităţii, populaţiei şi a cadrelor medicale, de care depind rezultatele imediate şi de impact ale strategiei;
   
 • asigurarea şi alocarea adecvată a resurselor umane, materiale, de timp, financiare precum şi elaborarea de instrumente, metodologii şi indicatori specifici;
   
 • controlul riguros şi permanent al utilizării resurselor, respectiv evaluarea periodică a impactului strategiei asupra stării de sănătate a populaţiei. 
Recomandare video
Dr. Emel Nuraltay, Sanador: teste utile înainte de sarcină, dar și pe parcursul sarcinii