Rugăciunea de vineri în Săptămâna Patimilor ajută la iertarea păcatelor

27.04.2021 | Redactia CSID
Rugăciunea de vineri în Săptămâna Patimilor ajută la iertarea păcatelor
Sursa foto: Shutterstock

Rugăciunea de vineri spusă în Săptămâna Patimilor ajută la iertarea păcatelor. Această rugăciune puternică trebuie rostită în Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor. Este o zi de mare doliu a întregii creștinătăți pentru că în această zi a fost răstignit și a murit Mântuitorul lumii, scrie crestinortodox.ro.

Citește rugăciunea de vineri mai jos pentru a avea parte de iertarea păcatelor.

Rugăciunea de vineri rostită în Vinerea Mare

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătății Tale celei nespuse, să mă învredniceșți cu Darul Tău, Doamne, că și eu să pot răbda patimi pentru credință, speranța și iubirea ce le am către Ține, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, o, Doamne că de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie și cu mare căînță, și să urăsc cugetele mele și vointele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea Ta că să o simt precum au simțit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi și femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simțirile cele sufleteșți, că să se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la Răstignirea Ta, și mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit, și ti s-a plecat, de l-ai pus în răi. Da-mi, Doamne, și mie, tălharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, și cu bună întoarcere și căînță mă așează împreună cu el în răi, că un Dumnezeu și Ziditor ce-mi ești.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și pentru iubirea Ta către noi, zic către dansa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipari și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, că să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa, numai spre folosul nostru ne pedepsește în această viață.

De aceea, rogu-mă Ție, Stăpâne, că, la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneț; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogată și Dumnezeiască Ta putere și cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin și o măresc, acum, și pururea și în vecii vecilor. Amin.”