REGULAMENTUL CONCURSULUI „Când flora e ok, tu eşti ok!”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

Organizatorul concursului este WEB EDITING DEVELOPMENT SRL, cu sediul social principal in Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 21, parter, Sector  2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/631/2016, avand CUI RO35451445

Derularea Concursului se va face in Romania, pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?, pagina oficiala de Facebook a site-ului www.csid.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?.

Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul www.csid.ro.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 06.07.2020 – 24.07.2020. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu data 06.07.2020, ora 00:00 pana pe 23.07.2020, ora 00:00 pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?  . Castigatorii vor fi desemnati in fiecare zi de joi din cele 3 saptamani , respectiv 9 iulie, 16 iulie si 23 iulie.

III. CONDITII PENTRU PARTICIPANTI

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament.
Datele furnizate de catre participanti vor fi considerate de catre Organizator reale, corecte si complete, raspunderea pentru acestea fiind in totalitate in sarcina participantilor, in caz contrar acestea vor fi invalidate si participantul va fi eliminat din concurs.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

  • ca are capacitatea de folosinta si exercitiu deplina in conformitate cu NCC;
  • ca are domiciliul stabil/rezidenta in Romania si varsta de 18 ani impliniti in momentul inscrierii.
  • ca are acordul celuilalt parinte, al tutorelui legal pentru participarea la concurs a minorului – in cazul in care participantii aleg sa implice un minor in acest concurs;
  • ca va participa la actiunile publicitare ale organizatorului de promovare a acestui proiect, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;


Prin inscrierea la acest concurs, participantii isi dau acordul expres, exclusiv, neconditionat si irevocabil ca numele pe care il urca pe pagina concursului  poate fi facut public si exploatat in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau partenerii acestuia pentru organizarea acestui concurs fara nici un fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor.

Pentru identificarea si intrarea in  posesia premiului, castigatorii  desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate valabil.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Concursul va avea 3 etape in care participantii trebuie sa urmareasca cele 3 postari video lansate de organizator pe pagina de Facebook:  Ce se intampla, Doctore? in perioada 06.07.2020-23.07.2020 .
Participantii trebuie sa puna fiecare mesaj , pentru fiecare etapa in parte, un tag catre partenerul Secom si un tag catre 2 prieteni care ar fi interesati de informatiile din video-uri.

Etapa 1 – perioada 06.07.2020- 09.07.2020
 

Organizatorul va urca 1 material video care va avea urmatorul mesaj:
Provocarea  – “Urmareste video si scrie intr-un comentariu un rol al florei intestinale pentru sanatatea organismului”

Participantii trebuie sa raspunda in corpul postarii la intrebarea de mai sus.

Etapa 2 – in perioada 13.07.2020-16.07.2020

Organizatorul va urca 1 material video care va avea urmatorul mesaj:
Provocarea – “Urmareste video si scrie in comentariu un probiotic si un sinbiotic din gama Jarro Dophilus de Secom pe cate ai vrea sa le cumperi”

Participantii trebuie sa raspunda in corpul postarii la provocarea de mai sus.

Etapa 3 – in perioada 20.07.2020-23.07.2020

Organizatorul va urca 1 material video care va avea urmatorul mesaj:
Provocarea – “Urmareste video si scrie in comentariu minim 2 criterii de selectie a unui probiotic de calitate “
Participantii trebuie sa raspunda in corpul postarii la provocarea de mai sus.
Raspunsurile date de catre participanti vor intra automat în cursa pentru câştigarea premiilor oferite de Secom.
Textul raspunsului trebuie sa respecte tema concursului, sa nu aiba continut obscen, pornografic, sa nu incalce ordinea de drept si, in general, sa nu incalce, in orice alt mod, legislatia aplicabila.

Participantii care vor raspunde corect la intrebarea de pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?  vor intra automat in tragerea la sorti prin intermediul site-ului https://www.random.org/.

Se va declara un singur castigator pentru fiecare video postat pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?  
Castigatorii vor si anuntati in fiecare zi de vineri la ora 18:00 ,respectiv in 10 iulie, 17 iulie si 24 iulie.
In cazul in care primii castigatori extrasi nu poti fi contactati/validati conform datelor de contact furnizate – in termen de o zi de la desemnare sau renunta la premiu, Organizatorul va valida alt castigator, printr-o noua extragere.

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

V. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Valoare totala premiilor este 655 RON (inclusiv TVA)


 Vor fi 3 premii – cate unul pentru fiecare video. Premiile constau in 3 produse acordate de catre Secom. Cele 3 produse contin:

Jarro-Dophilus + FOS 30cps
       Andalou Brightening Get Started Kit
       Valoare premiu: 136 RON

 

Jarro- Dophilus Modd
Set calatorie 4 Mini produse + Portfard
        Valoare premiu: 242 RON

Baby’s Jarro-Dophilus + GOS
Jarro- Dophilus +FOS
Jarro-Dophilus EPS
       Valoare premiu: 277 RON

Premiul castigat  nu poate fi inlocuit cu alte premii si nu se poate converti in bani. Premiul va fi acordat castigatorilor de catre Partenerul  Secom in baza unei liste de castigatori oferita de oraganizator, neputand fi cedat unor terti. Premiile vor livrate de Secom in max 30 zile de la anuntarea castigatorilor.

VI. TAXE

Organizatorul concursului, in speta WEB EDITING DEVELOPMENT SRL, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Organizatorului.
Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.


VII. PROTECTIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 

Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, imaginea, vocea, semnatura si alte informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, aptitudinile dvs. talente, fapte, actiuni, informatii privind viata personala, profesionala sau familiala si altele dupa caz, acestea din urma fiind prelucrate doar daca sunt dezvaluite in mod voluntar sau rezulta din prestatia dvs. in cadrul concursului, dar si alte informatii comunicate in mod voluntar in contextul participarii la concurs. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor  fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea  unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta.

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs si pentru acordarea premiilor intr-un mod corect si transparent.

De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului legitim pentru promovarea activitatii sale si a produselor si brand-ului acestuia, precum si al partenerului: Secom, persoană juridică română, cu sediul în Strada Mircea Vulcanescu nr.92, Bucureşti, cod unic de înregistrare RO8978457, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9299/1991.
Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.

Destinatarii datelor.
Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament si pot fi dupa caz, dezvaluite catre partenerii nostri pentru realizarea concursului „Cand flora e ok, tu esti ok! „ in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezentul regulament.
Organizatorul va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.

Durata stocarii.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozitiilor legale in materie.

Drepturile persoanelor vizate.
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa redactie@csid.ro sau o notificare scrisa la sediul Organizatorului.

Securitatea datelor.

Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor nostri indeplinirea acelorasi conditii de Securitate si confidentialitate in ce priveste datele personale.
Prezentul Regulament contine 5 pagini si a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.

Organizator,
WEB EDITING DEVELOPMENT SRL

Act Aditional nr. 01/01.07.2020 la
REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Cand flora e ok, tu esti ok!”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

Organizatorul concursului este WEB EDITING DEVELOPMENT SRL, cu sediul social principal in Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 21, parter, Sector  2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/631/2016, avand CUI RO35451445

Derularea Concursului se va face in Romania, pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?, pagina oficiala de Facebook a site-ului www.csid.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?

Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul www.csid.ro.

Organizatorul concursului aduce urmatoarele modificari la:

I. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 06.07.2020 – 29.07.2020. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu data 06.07.2020, ora 00:00 pana pe 29.07.2020, ora 00:00 pe pagina de Facebook: Ce se intampla, Doctore?
Castigatorii vor fi desemnati in 10 iulie, 22 iulie si 29 iulie.

II. MECANISMUL DE CONCURS
Participantii pentru etapa 2, in perioada 16-21 iulie , trebuie sa:

Provocare:  Scrie in comentariu un produs din gama Jarro-Dophilus de Secom pe care ti-l doresti. Detalii despre gama aici:  https://www.secom.ro/campanie/jarro/

Restul mecanismului ramane la fel.

Participantii  pentru etapa 3, in perioada 23-28 iulie , trebuie sa:
Provocare :  Scrie in comentariu de ce vrei sa castigi premiul oferit de Secom.
 

Restul clauzelor din regulamentul de concurs raman neschimbate.

Organizator,
WEB EDITING DEVELOPMENT SRL

 

Cel mai nou articol Video:
Dr. Diana Ionescu: laserul în parodontoză și alte afecțiuni stomatologice
Recomandări: