Zemplar, soluţie injectabilă, 5 μg/ml

Producător: Abbott Laboratories, S.A.
Substanță activa
Paricalcitol
Clasa ATC
H05BX
Format
soluţie injectabilă
Afecțiuni
prevenirea şi tratamentul hiperparatiroidismului secundar la pacienţii cu insuficienţă renală cronică, hemodializaţi
Producător
Abbott Laboratories, S.p.A.
Acțiune terapeutică
vitamina D şi analogi

Compoziţie

Compoziţie

Un ml soluţie injectabilă conţine paricalcitol 5 μg şi excipienţi: etanol, propilenglicol, apă pentru preparate injectabile.

Grupa farmacoterapeutica: vitamina D şi analogi

Indicaţii şi contraindicaţii

Indicaţii terapeutice

Paricalcitol este indicat în prevenirea şi tratamentul hiperparatiroidismului secundar la pacienţii cu insuficienţă renală cronică, hemodializaţi.

Contraindicatii

Hipersensibilitate la paricalcitol sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.

Intoxicaţie cu vitamina D.

Hipercalcemie.

Precautii

Inhibarea hormonului paratiroidian are ca rezultat creşterea concentraţiei plasmatice a calciului şi poate duce la boli metabolice ale oaselor. Este necesară monitorizarea pacienţilor şi titrarea individuală a dozelor pentru a atinge limitele fiziologice corespunzătoare.

Acest produs conţine etanol 20% v/v. Fiecare doză poate conţine până la 1,3 g de etanol conform dozelor maxime folosite în studiile clinice. Etanolul poate dăuna celor care suferă de alcoolism.

Interactiuni si atentionari speciale

Interactiuni

Nu au fost derulate studii specifice care să urmărească interacţiunile medicamentoase. Intoxicaţia cu digitală este potenţată de hipercalcemia de orice cauză, prin urmare prescrierea concomitentă a produşilor digitalici cu paricalcitol, trebuie făcută cu atenţie.

Produsele care conţin fosfat sau vitamina D nu trebuie luate concomitent cu paricalcitol, datorită creşterii riscului de apariţie a hipercalcemiei şi creşterii valorii produsului Ca x P.

Produsele care conţin aluminiu (de ex. antiacide, fixatori de fosfor) nu trebuie administrate cronic împreună cu preparate de vitamina D, deoarece creşte nivelul seric de aluminiu şi acesta poate determina efecte toxice osoase.

Administrarea unor doze mari de preparate care conţin calciu sau diuretice tiazidice poate creşte riscul apariţiei hipercalcemiei.

Nu trebuie administrate concomitent preparate care conţin magneziu (de ex. antiacide) cu preparate care conţin vitamina D, deoarece poate apare hipermagnezemie.

Atentionari speciale

Intoxicaţia cu digitală este potenţată de hipercalcemia de orice cauză, astfel se impune precauţie în cazul în care se prescrie concomitent digitală şi paricalcitol.

Dacă se dezvoltă o hipercalcemie semnificativă clinic şi pacientul primeşte un blocant de fosfor pe bază de calciu, doza blocantului de fosfor pe bază de calciu trebuie redusă sau întreruptă.

Trebuie luat în considerare în cazul femeilor însărcinate sau a celor care alăptează, în cazul şi copiilor şi în cazul grupurilor de pacienţi cu risc crescut, cum sunt pacienţii cu afecţiuni ale ficatului sau epilepsie.

Sarcina si alaptarea:

Nu sunt disponibile date relevante privind folosirea paricalcitolului la gravide. Studiile pe animale au demonstrat toxicitate a sistemului de reproducere. Riscul potenţial pentru om nu se cunoaşte şi se poate folosi acest produs în timpul sarcinii dacă beneficiul potenţial pentru mamă depăşeşte riscul potenţialul pentru făt.

Alăptarea: nu se ştie dacă paricalcitolul se excretă prin laptele matern. Deoarece multe medicamente sunt excretate prin laptele matern, se impune precauţie atunci când paricalcitiolul se administrează femeilor care alăptează.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu au fost derulate studii care să urmărească efectele administrării de Zemplar asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

Calea uzuală de administrare pentru Zemplar, soluţie injectabilă, este linia centrală în timpul dializei.

Adulţi

1) Doza iniţială trebuie calculată în funcţie de nivelul iniţial de parathormon (PTH). Doza iniţială de paricalcitol se calculează după formula următoare:

Doza iniţială (micrograme) =(nivel iniţial iPTH în pmol/ l) / 8

sau

=(nivel iniţial iPTH în pg/ ml) / 80

Aceasta se administrează intravenos în bolus nu mai des de o dată la două zile, oricând în timpul dializei.

Doza maximă administrată (considerată sigură) în timpul studiilor clinice a fost de 40 μg.

2) Titrarea dozei

Limita de PTH acceptată în mod curent la pacienţii cu insuficienţă renală în faza terminală aflaţi sub dializă, nu este mai mare de 1,5 până la de 3 ori limita ne-uremică superioară a valorii normale (150-300 pg/ml pentru iPTH). Monitorizarea atentă şi individualizată a titrării dozei este necesară pentru a atinge obiectivul fiziologic corespunzător.

Dacă se observă hipercalcemie sau o creştere persistentă a produsului corectat Ca x P mai mare de 5,2 mmol2/l2 (65 mg2/dl2), doza trebuie redusă sau întreruptă până la normalizarea acestor parametrii. Apoi, administrarea paricalcitolului trebuie reîncepută la o doză mai mică.

Dozele trebuie reduse odată cu scăderea nivelurilor de PTH ca răspuns la tratament. Tabelul următor este un model propus pentru titrarea dozei.

Ghiduri propuse privind dozarea (doze ajustate la 2 până la 4 săptămâni interval)

Nivel iPTH faţă de cel iniţial

Doza de paricalcitol ajustată

staţionar sau în creştere

Creşte cu 2-4 ^.g

scade cu < 30%

Creşte cu 2-4 ^.g

scade cu > 30%, < 60%

Menţinere

scade cu > 60%

Scade cu 2-4 ^g

IPTH<15,9 pmol/mL (150 pg/mL)

 

Odată ce doza a fost stabilită, calcemia şi fosfatemia trebuie determinate cel puţin lunar.

Se recomandă determinarea iPTH seric o dată la trei luni. În timpul perioadei de ajustare a dozei de paricalcitol, pot fi necesare teste de laborator efectuate mai frecvent.

Insuficienţă Hepatică

Concentraţiile libere de paricalcitol la pacienţii cu afectare hepatică uşoară până la moderată sunt similare cu cele ale subiecţilor sănătoşi şi nu este necesară ajustarea dozei la aceşti pacienţi. Nu există experienţă în folosirea medicamentului la pacienţii cu afectare hepatică severă.

Folosirea la copii

Nu a fost stabilită siguranţa şi eficacitatea la copii a paricalcitolului.

Folosirea la vârstnici

Există experienţă limitată referitor la folosirea paricalcitolului la pacienţii cu vârsta de 65 ani şi peste în studii de fază III. În aceste studii, în general, nu au fost observate diferenţe privind eficacitatea şi siguranţa administrării la pacienţii de 65 ani sau peste, comparativ cu pacienţii mai tineri.

Reactii adverse si supradozaj

Reactii adverse

Siguranţa administrării Zemplar a fost evaluată la 600 pacienţi în studii clinice de fază II/III/IV. În medie, 6% dintre pacienţii trataţi cu Zemplar au raportat reacţii adverse.

Cele mai frecvente reacţii adverse asociate tratamentului cu Zemplar au fost hipercalcemia la 4,7% dintre pacienţi. Hipercalcemia este în funcţie de nivelul inhibiţiei de PTH şi poate fi minimalizată prin titrarea corespunzătoare a dozei

Reacţiile adverse raportate în studiile clinice ca fiind posibil, probabil sau sigur în legătură cu paricalcitolul sunt prezentate în tabelul următor ţinând cont de aparatele şi sistemele organismului precum şi de frecvenţă. Sunt folosite următoarele categorii privind frecvenţa: foarte frecvente (>1/10), frecvente (> 1/100, <1/10); rare (>1/1000,<1/100); rareori (>1/10 000,<1/1000); foarte rare (<1/10 000, inclusiv rapoarte izolate).

Aparat şi Sistem

Frecvenţa

Reacţia adversă

Sistem endocrin

Frecvent

Afecţiuni paratiroidiene

Sistemul limfohematic

Mai puţin frecvente

Anemie, leucopenie, limfadenopatie, creşterea timpului de sângerare

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvcente

Hipercalcemie, hiperfosfatemie

Mai puţin frecvente

Edeme, edeme periferice, creşterea AST, pierdere în greutate

Sistem nervos

Mai puţin frecvente

Confuzie, delir, ameţeli,

 

 

tulburări de mers, agitaţie, depersonalizare, hiperestezie, insomnie, mioclonii, nervozitate, parestezia şi stupoare.

Organe de simţ

Frecvente

Tulburări ale gustului

Mai puţin frecvente

Conjunctivită, tulburări de auz, glaucom

Sistem cardiovascular

Mai puţin frecvente

Hipotensiune, aritmie, flutter atrial, ischemie cerebrală, accident cerebrovascular, stop cardiac, hipertensiune, sincopă.

Sistem respirator

Mai puţin frecvente

Astm, accentuarea tusei, dispnee, epistaxis, edem pulmonar, faringită, pneumonie.

Sistem digestiv

Mai puţin frecvente

Anorexie, colită, constipaţie, diaree, xerostomie, disfagie, tulburări gastrointestinale, gastrită, hemoragii rectale, sete, greaţă, vărsături, dispepsie.

Tegumente şi anexe

Frecvente

Prurit

Mai puţin frecvente

Alopecie, hirsutism, erupţii cutanate, transpiraţii, erupţii cutanate veziculobuloase

Sistem osteomuscular

Mai puţin frecvente

Artalgii, mialgii, tulburări la nivelul articulaţiilor, contracţii

Sistem urogenital

Mai puţin frecvente

Impotenţă, carcinom de sân, dureri ale sânilor, vaginită.

Altele

Mai puţin frecvente

Durere la locul injecţiei, durere, astenie, reacţii alergice, dureri de spate, dureri de piept, febră, sidrom gripal, infecţii, stare de rău, sepsis.

 

Supradozaj

Supradoza de paricalcitol poate duce la hipercalcemie .

Tratamentul pacienţilor cu hipercalcemie semnificativă clinic constă în reducerea imediată a dozei sau întreruperea tratamentului cu paricalcitol şi introducerea unei diete sărace în calciu, întreruperea suplimentelor de calciu, mobilizarea pacienţilor, supravegherea la dezechilibrelor hidro-electrolitice, evaluarea modificărilor electrocardiografice (critică la pacienţii care primesc digitală) şi hemodializă sau dializă peritoneală cu un dializat fără calciu, pentru siguranţă. Nivelurile serice ale calciului trebuie monitorizate frecvent până se asigură normocalcemia.

Paricalcitol nu este eliminat semnificativ prin dializă.

Zemplar conţine propilen glicol 30% v/v ca excipient. Au fost raportate cazuri izolate de depresie a sistemului nervos central, hemoliză şi acidoză lactică ca efecte toxice asociate administrării de propilen glicol în doze mari. Chiar dacă este de aşteptat ca acestea să apară în

cazul administrării de Zemplar deoarece propilen glicolul se elimină în timpul procesului de dializă, riscul efectului toxic în caz de supradozare trebuie luat în considerare.

Alte informatii

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare inscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 30°C, in ambalajul original. A nu se lăsa la indemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră tip I a 1 ml soluţie injectabilă. Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră tip I a 2 ml soluţie injectabilă

Producator

Abbott Laboratories, S.p.A., Italia

Detinatorul Autorizatiei de punere pe piata

Abbott Laboratories, S.A.,

Avenida de Burgos, 91, 28050 Madrid, Spania

Data ultimei verificari a prospectului Mai, 2006

Informatiile despre terapiile complementare, plantele medicinale sau remediile naturale, care pot veni in ajutorul bolnavului, nu exclud sau nu inlocuiesc tratamentele medicale, ci le completeaza. S.C. Gandul Media Network S.R.L nu este responsabila pentru aplicarea defectuoasa sau nereusita vreunui tratament. Informatiile de pe site si materialele aferente sunt folosite "asa cum sunt" fara garantii de nici un fel. CSID nu furnizeaza sfaturi medicale similare celor pe care le puteti primi de la medicii care efectueaza consultatia si care vin in contact cu realitatea cazurilor dvs. CSID nu isi propune sa inlocuiasca consultul medical de specialitate, informatia prezentata pe acest site are un caracter informativ.
Vezi toate medicamentele in ordine alfabetica