combustibili

Principalele surse de poluare a aerului şi legătura acestora cu încălzirea globală

Principalele surse de poluare a aerului şi legătura acestora cu încălzirea globală

Dr. Ali Cranta, medic pneumolog, explică legătura dintre poluare şi emisiile de gaze cu efect de seră, dar şi fenomenul smogului vizibil pe cer în anumite zile.