Medicamente compensate

Vezi aici lista medicamentelor compensate şi gratuite

Medicamentele compensate  – ce sunt acestea şi care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de ele?

Pentru a beneficia de medicamentele compensate integral sau parţial de către stat, un copil, o gravidă, un adult sau o persoană vârstnică poate parcurge o cale mai lungă decât s-ar părea la prima vedere, dar aceasta e una perfect legală. Iată cum trebuie să decurgă prescrierea acestor medicamente, în ce condiţii, cât timp şi de câte ori pot beneficia adulţii, copiii şi gravidele de medicamente compensate.

Medicamentele compensate sunt aceleaşi medicamente pe care pacienţii le procurau anterior contra plată conform indicaţiilor specialistului, iar acum ei au ocazia de a le primi compensate integral sau parţial. Conform legii în vigoare, copiii şi gravidele beneficiază de asigurare medicală gratuită. în cazul copiilor, statul îşi asumă responsabilitatea să îi trateze gratis până la 18 ani, iar în cel al gravidelor, inclusiv al celor neasigurate, toate au parte de volumul necesar de investigaţii şi tratament indicat de specialişti, care, la fel, este efectuat gratuit.

Cum putem beneficia de aceste medicamente?

Mai întâi de toate, pentru a beneficia de asistenţa medicală primară, inclusiv prescrierea medicamentelor compensate, este obligatorie înregistrarea pacientului (în cazul dat, a gravidei sau a copilului) pe lista medicului de familie (şi nu invers!), în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi al CNAM nr.627/163-A din 9 septembrie 2010.

Conform acestor prevederi, fiecare cetăţean are posibilitatea de a se înscrie la medicul pe care şi-l doreşte, indiferent de sectorul municipiului, cu condiţia că nu este depăşit numărul-limită de pacienţi aflaţi în evidenţa acestui medic, în caz contrar, aceasta ar putea prejudicia calitatea serviciilor prestate.

Programarea la medicul de familie

Următorul pas pentru prescrierea medicamentelor compensate este programarea prealabilă a pacientului la medicul de familie. Din păcate, principiul programării, folosit în toate centrele medicilor de familie, de multe ori este dat peste cap de câte o persoană mai gălăgi­oasă, care insistă să fie primită – acum şi aici.

Condiţiile de prescriere a medicamentelor gratuite

Odată ce diagnosticul a fost pus, medicul de familie trebuie să prescrie medicamentul compensat, în cazul în care acesta face parte din listă. Lista se găseşte la fiecare medic de familie, în farmacii sau o puteţi viziona în fiţierul ataşat.

În funcţie de tipul bolii, medicamentul poate fi prescris pe termenul apreciat de specialişti. Astfel, în cazul unei maladii acute, răceli, gripe etc, medicamentul compensat este prescris până la vindecarea bolnavului, care de regulă survine după circa 7-10 zile. în cazul pacienţilor care suferă de boli cronice, medicamentul compensat este prescris până la tratarea definitivă a bolii, care poate dura mai mulţi ani sau chiar pe parcursul întregii vieţi. Datoria medicului este să prescrie medicamentul compensat cu regularitate. „Dacă copilul suferă de o boală cronică sau de afecţiuni ale diferitor organe care necesită tratament îndelungat, părintele poate veni să i se prescrie reţeta pentru o perioadă care, conform legislaţiei, nu trebuie să depăşească două luni de zile. Asta nu înseamnă că medicul îi va prescrie neapărat medicamentul compensat pentru două luni. Poate fi şi mai puţin, în funcţie de tipul bolii şi de medicamentul propriu-zis.

Medicamentele nu se prescriu pentru o perioadă mai mare de timp din mai multe considerente, în primul rând, poate să nu fie nevoie ca pacientul să ia aceste medicamente un timp atât de îndelungat. Un alt moment important este faptul că acesta poate suferi o acutizare a altei maladii cronice.

Cel mai important însă este faptul că persoana bolnavă trebuie să vină regulat la medic, pentru a fi consultată şi a se monitoriza evoluţia tratamentului, pentru investigaţii de control, deoarece în unele cazuri poate fi necesar de schimbat medica­mentul. Părinţii trebuie să înţeleagă că sistemul medical al ţării noastre nu cere acest lucru din dorinţa de a purta pacientul pe drumuri, ci în interesul sănătăţii pacientului.

Medicamentele se prescriu de către medici, nu de pacienţi

Medicamentele compensate mereu au stârnit discuţii aprinse între pacienţi şi personalul Centrelor medicilor de familie. Au existat cazuri când pacienţii cereau să le fie prescrise anumite medicamente compensate despre care au auzit ei că au ajutat altora.

Pacientul nu trebuie să îi dicteze medicului ce medicament să îi fie prescris şi pentru ce perioadă, din simplul motiv că un medicament nu are aceeaşi acţiune asupra tuturor pacienţilor, iar responsabilitatea pentru rezultatul tratamentului şi-o asumă medicul, nu pacientul sau părinţii acestuia.

Pe de altă parte, există şi o categorie de medici care fac gafe, şi astfel dezechilibrează sistemul medical. Una dintre acestea ar fi lipsa de experienţă a unor cadre medicale. Un alt motiv ar fi interesul financiar al medicilor de a prescrie anumite medicamente din farmacii, altele decât cele compensate. O explicaţie plauzibilă din partea medicilor ar fi faptul că aceste medicamente sunt mai bune decât cele compensate.
Nu este exclus ca medicul de familie sa nu mai ofere medicamente compensate din motivul că nu le mai are. Şi acest lucru survine în urma faptului că alţi pacienţi silesc, practic, cadrele medicale să le dea medicamente mai mult decât este necesar. Acest fapt este tratat ca incălcare a drepturilor pacientului. Dacă este argumentat, medicamentul trebuie prescris.

Care sunt serviciile de care beneficiază o persoană asigurată?

SERVICII DE MEDICINA PRIMARA (medicul de familie)

 • Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza care cuprinde servicii medicale profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta, si de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligatia sa se înscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie.
 • Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarii scrise a medicului specialist; elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti si pentru internarea în spital; elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) si interpreteaza investigatiile.
 • Persoanele asigurate facultativ beneficiaza de servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei si imunizari conform programului national.
 • Medicul de familie acorda persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situatii de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORIU (medicul specialist)

 • Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate.
 • Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie, etc.).
 • Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente cu si fara contributie personala.
 • Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza.
 • Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI

 • Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi.
 • Internarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei.
 • De asemenea, CASMB deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul unitatilor medico-sociale.
 • Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo – epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti decontate de CASMB pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.

SERVICII MEDICALE PARACLINICE (analize de laborator)

 • La recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza.
 • Femeile gravide si copii in varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de investigatii paraclicice in ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA

 • Persoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti.
 • La o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice).
 • Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat).
 • Prescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban.
 • Prescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile.
 • Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 90%, 50% si 100%.
 • CASMB suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale în vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 – 18 ani; tineri intre 18 – 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate.

DISPOZITIVE MEDICALE (orteze si proteze)

 • Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice – pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, cu sau fara contributie personala. Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate si cu aprobarea CASMB.
 • Diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de referinta suportat de CASMB va fi achitata de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

ALTE SERVICII MEDICALE INCLUSE IN ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE

 • Servicii medicale de urgenta si transport sanitar
 • Ingrijiri medicale la domiciliu
 • Servicii medicale de recuperare a sanatatii
 • Servicii medicale suportate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

SERVICII MEDICALE PROFILACTICE

In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun.

Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:

a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;

b) urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului;

c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore in morbiditate si mortalitate;

d) servicii medicale din cadrul programului national de imunizari;

e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel:

a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar;

b) de doua ori pe an, pentru tinerii in varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca.

 Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

SERVICII MEDICALE CURATIVE

Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, dupa caz. Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar, la indicatia si sub supravegherea medicului.

Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:

a) serviciile medicale de urgenta;

b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;

c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;

d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si igieno-dietetic.

Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, in conditiile contractului-cadru.
Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitale autorizate si evaluate.
Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.
Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp si dupa un ritm stabilite de medicul curant in unitati sanitare autorizate si evaluate.

Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori evaluati si autorizati in acest sens.

       – Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul de medicina dentara in cabinete medicale autorizate si evaluate conform legii.
       – Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala pentru medicamentele cuprinse in Lista de medicamente. Modalitatile de prescriere si eliberare a medicamentelor se prevad in contractul-cadru.

 Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide si lauze, precum si pentru copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare.

 Se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor urmatoarelor categorii de persoane:

a) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare), Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 si Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989);

b) persoanele cu handicap ale caror drepturi sunt stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.

Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii speciale

Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat si evaluat in conditiile legii.


Serviciile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond.

       Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii:

a) urgente medico-chirurgicale;

b) cazurile prevazute in contractul-cadru.

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz, sunt:

a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;

b) unele servicii medicale de inalta performanta;

c) unele servicii de asistenta stomatologica;

d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort;

e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;

h) fertilizare in vitro;

i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Contractul Cadru;

j) asistenta medicala la cerere;

k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;

l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;

m) serviciile medicale solicitate de asigurat;

n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie;

o) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitati medico-sociale;

p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;

q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;

r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului;

s) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului;

t) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;

u) activitati de interes deosebit in realizarea obiectivelor stratgiei de sanatate publica, definite prin Contractul-cadru.

Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurari de sanatate prin intermediul CNAS.


NUMARUL MEDICAMENTELOR CARE POT FI PRESCRISE

 • pentru sublistele A  si B – o singura prescriptie cu maximum 7 medicamente . Valoarea totala a medicamentelor din sublista B, calculata la pret de referinta, este pana la 330 lei pe luna

* in situatia in care intr-o luna se prescrie din sublista B un medicament  (notat in dreptul DCI-ului cu #) a carui valoare poate depa si 330 lei, nu se mai prescriu in luna respectiva  si alte medicamente din sublista B ( ex. ENOXAPARINUM – Clexane – )

*pentru pensionarii cu pensie sub 700 (care nu mai realizeaza alte venituri), medicamentele din sublista  B se compenseaza 90% si se va intocmi o prescriptie distincta cu 3 medicamente din  sublista B cu procent de compensare 90 %

 • pentru sublista C sectiunea C1 – pe fiecare cod de boala (G1 – G31), o singura prescriptie lunar, cu maximum 3 medicamente (pentru fiecare cod de boala)
   
 • pentru sublista C sectiune C3 ( copii, gravide  si lehuze) – o singura prescriptie  lunar, cu maximim 4 medicamente pentru afectiuni cronice ( EXCEPTIE : copiii cu varsta cuprinsa 0 -12 luni beneficiaza de medicamente gratuite fara plafonare valorica  si cantitativa)

* pe acelasi formular de prescriptie pot fi cuprinse denumiri comune internationale, din  toate sublistele A, B,  si C,  mai putin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ( nu CASMB) pentru care se  vor  intocmi prescriptii distincte

 • pentru sublista C sectiunea C2 – daca pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele nationale de sanatate se va intocmi cate o prescriptie distincta pentru fiecare dintre situatiile urmatoare ( cu respectarea schemei terapeutice) :

Oncologie PNS 3

Diabet zaharat  PNS 5

 1. tratamentul cu antidiabetice orale (ADO)
 2. tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare
 3. tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare

Posttransplant PNS 9.7

Boli rare PNS 6 :

 1. Mucoviscidoza PNS 6.4
 2. Epidermoliza buloasa PNS 6.2
 3. Scleroza laterala amiotrofica PNS 6.5
 4. Sindromul Prader-Willi PNS 6.7

PERIOADELE PENTRU CARE POT FI PRESCRISE MEDICAMENTELE (perioada pentru care medicul a prescris tratamentul)

 • Afectiuni acute – intre 3 – 5 zile(Ex. Rinofaringita ac.)
 • Afectiunile subacute – intre 8 – 10 zile
 • Afectiunile cronice:

                  – pentru 30/31 de zile
* pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate (altele decat PNS) si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale, medical specialist poate prescrie medicamente pentru o perioada de 30/31 de zile
                  – pentru 90 de zile pentru bolnavii cuprinsi in PNS
                    ( D. Z. ; ONCOLOGIE ; POSTTRANSPLANT )

VALABILITATEA PRESCRIPTIEI MEDICALE ( ca document financiar – contabil )

 • Afectiuni acute si subacute – 48 ore de la data prescrierii
 • Afectiuni cronice – 30 zile de la data prescrierii (atat pentru perioada de 30/31 de zile de tratament cat si pentru cea de 90/92 de zile de tratament )
   

REŢETA ELECTRONICĂ – AVANTAJ SAU DEZAVANTAJ PENTRU PACIENŢI?

Introducerea reţetei electronice vine să completeze iniţiativa CNAS de a avea o viziune globală asupra serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Astfel se va putea monitoriza nu numai eliberarea de medicamente dar şi furnizarea serviciilor (cantitativ dar mai ales calitativ), atat de către beneficiarii direcţi (pacienţii şi asiguraţii), cat şi de către profesioniştii şi finanţatorii sistemului.

Prescripţia electronică va facilita accesul mai rapid şi corect al pacientului la medicaţia necesară, va contribui la prevenirea erorilor şi a fraudei, va asigura transparenţă in sistem şi va oferi o predictibilitate mai bună a consumului, punandu-se astfel la dispoziţia decidenţilor informaţii indispensabile unui management performant, corect şi etic faţă de asigurat. Pentru medici şi farmacişti, va reprezenta de asemenea un beneficiu, prin oferirea unui format standardizat de introducere a datelor şi prin posibilitatea transmiterii directe a informaţiilor pentru decontare.

Reţeta electronică va contribui la creşterea calităţii actului medical de prescripţie prin programul de ”prescriere asistată a medicaţiei” care reduce a riscul de eroare pe parcursul inscrierii medicaţiei recomandate, a indicaţiilor de eliberare şi administrare a medicamentelor. Acest cadru tehnic va putea garanta finanţatorului – CNAS dar şi asiguratului siguranţa tratamentului şi reducerea riscului de complicaţii prin evitarea erorilor de prescriere şi alertă la contraindicaţii.

Din punctul de vedere al finanţatorului, al Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate, reţeta electronică va permite monitorizarea obiectivă a cheltuielilor din sistem – CNAS, dar mai ales CAS va contribui la elaborarea metodologiilor de stabilire a unor costuri standardizate pe tip de patologie, grupe de pacienţi şi nivel de asistenţă medicală. Deloc de neglijat, contribuţia lunară a asiguratului la fondul de sănătate, va fi mai eficient cheltuită, permiţand un acces mai larg la medicaţia
compensată şi la servicii medicale de calitate.

Faţă de procedura actuală, existentă şi folosită pentru a beneficia de medicamente compensate de CNAS nu s-au evidenţiat dezavantaje pentru asigurat, pentru pacient. Dimpotrivă, va creşte increderea pacientului in sistemul de sănătate, prin acurateţea prescripţiei şi reducerea timpului de aşteptare in farmacie.

Alte avantaje pentru asigurat :

– respectarea confidenţialităţii inscrierii diagnosticului. La sugestia reprezentanţilor Asociaţiilor de Pacienţi pe reţetă nu se mai scrie diagnosticul in extenso ci numai codul de diagnostic.

– prescrierea este mai corectă deoarece prescrierea medicaţiei este ajutată de programul de ”prescriere asistată a medicaţiei” care face automat corelări intre diagnostic/diagnostice şi medicaţie/medicaţii, semnalizează interacţii, supradozări, contraindicaţii etc., dar emite, de exemplu şi atenţionări legate de indicaţiile off-label (in afara indicaţiilor din prospect) ;

– atenţionarea medicului (daca este on-line) referitor la prescrieri-eliberări medicamente similare, la acelaşi pacient, pe acelaşi medicament ;

– monitorizarea prescripţiilor medicale, fapt care poate oferi garanţia calităţii prescrierii (indicaţii mai corecte, mai precise, dozaje optime etc.), asigură eliminarea suprapunerilor de prescrieri dar şi eliminarea prescrierilor off-label (recomandări de medicaţie care nu se incadrează ca indicaţie asumată de producător şi inregistrată in prospect).

– elimină riscurile de fraudare şi facilitează intoarcerea banilor in sistem, crescand accesul pacienţilor la medicaţie, la servicii medicale in general ;

– eliminarea posibilelor erori la eliberarea medicamentelor datorită introducerii datelor manual (cum se intamplă in prezent). Scanarea codului de bare 2D (varianta off-line) sau preluarea din sistem (varianta on-line) elimină complet aceste situaţii generatoare de interpretări şi suspiciuni ;

– micşorează notabil timpul pentru eliberarea medicamentelor ;

– eliberarea reţetei fracţionate (momentan numai pentru varianta on-line) permite pacientului să-şi ia medicaţia din diferite farmacii (momentan numai din judeţul unde are contract medicul prescriptor cu CAS). Fracţionarea face referire numai la medicamentele luate separat nu şi la cantitatea unui medicament !

Evident, pentru a beneficia de reţete in regim compensat pacientul trebuie să fie asigurat sau să primească o decizie de tratament intr-un Program Naţional de Sănătate (PNS), să aibă un CNP şi un act de identitate valabil. Pentru a intra in posesia unei reţete, asiguratul trebuie să se prezinte la medic. Acesta verifică calitatea de asigurat al pacientului dar şi alte documente medicale care sunt in favoarea prescripţiei – decizie de tratament de la comisie PNS-Boli Cronice, scrisoare medicală de la
medicul specialist, alte reţete anterioare, bilete externare etc.

Asiguratul este informat de către medic şi cu privire la preţul de referinţă şi cel de vanzare in farmacie a medicamentelor, prezentand pacientului cea mai bună opţiune atat din punct de vedere medical cat şi financiar. Pacientul ridică reţeta prescrisă la medic şi merge la farmacie.

Aici poate ridica medicaţia numai pe bază de reţetă şi act identificare (condiţie valabilă şi pentru imputernicit), numai in intervalul de valabilitate al reţetei şi numai de la farmacia din judeţul in care medicul prescriptor are contract cu CAS.
Poate solicita farmacistului (dacă medicul nu a precizat expres Denumirea Comercială) medicaţie mai ieftină, generică sau dimpotrivă mai scumpă, ţinand cont că trebuie să plătească diferenţa de la preţul compensat pană la preţul de vanzare in farmacie al medicamentului .

Medicaţia poate fi ridicată complet sau fracţionat (numai pentru reţetele prescrise ”on-line”), adică numai anumite medicamente (solicitate de pacient), eliberarea nefăcandu-se fracţionat pe unităţi, pe cantităţi dintr-un medicament. Evident, restul de medicamente nepreluate se pot lua din alta farmacie, in intervalul de valabilitate al reţetei, dar numai din acelaşi judeţ cu care medicul are contract cu CAS şi pe baza formularului printat de farmacie, cu medicamentele eliberate deja.

La medicaţia prescrisă pe mai multe luni, dacă nu-şi ridică intreaga medicaţie nu mai are posibilitatea de a ridica alte medicamente pentru perioada inscrisă pe reţetă. Pacientul sau imputernicitul acestuia trebuie să fie atent la ce medicamente sunt inscrise ca eliberate, pe formularul tipărit de farmacie şi numai după aceea să semneze de primirea lor !

Se pot solicita explicaţii, lămuriri referitoare la administrarea medicamentelor, informaţii pe care farmacistul le poate nota fie pe ambalajul medicamentelor, fie pe o hartie, separat dar nu pe formularul printat care confirma eliberarea medicamentelor (acesta este doar un document fiscalcontabil).

Pacientului i se poate refuza eliberarea medicamentelor şi va fi indrumat inapoi la medicul prescriptor pentru corectarea erorilor, dacă :

– reţeta prezintă erori la inscriere şi mai ales la citirea codului de bare (mai ales in situaţia reţetei prescrise off-line) ;

– perioada de valabilitate a reţetei a fost depăşită ;

– nu prezintă certitudine cu privire la lizibilitatea parafei, semnăturii sau ştampilei (mai ales in situaţia reţetelor eliberate in regim of-line ”la domiciliu” ;

– prezintă erori grave de prescriere a medicamentelor precum supradozaj, asocieri vădit vătămătoare pentru pacient etc.
 

Exista o lista a farmaciilor care au contract cu CASMTCT, unde pacientii pot vedea exact unde pot merge pentru a lua reteta?

Da exista o lista si se poate accesa pe http://www.casmtct.ro  la informatii utile, furnizori.

Ce poate face un pacient care nu gaseste toate medicamentele de pe reteta intr-o singura farmacie si este nevoit sa mearga la mai multe?

Se poate duce la o alta farmacie cu formularul tiparit de prima farmacie pe care apar inscrise medicamentele eliberate. Daca medicamentele sunt pe o categorie unde compensarea este de 100% atunci se va pastra gratuitatea.

Lista medicamentelor compensate şi gratuite: