Sustenabilitatea – oportunitate pentru inovare și creștere. Interviu cu Jennifer Motles, Chief Sustainability, Officer Philip Morris International

  • Publicat:
Sustenabilitatea – oportunitate pentru inovare și creștere. Interviu cu Jennifer Motles, Chief Sustainability, Officer Philip Morris International

Ce înseamnă sustenabilitatea pentru PMI?

La PMI, integrăm sustenabilitatea în toate activitățile noastre. Sustenabilitatea reprezintă o oportunitate fundamentală pentru inovare, creștere și crearea de valoare pe termen lung, bazată pe un obiectiv bine definit și orientată spre rezultate cu impact. Astfel, pentru compania noastră sustenabilitatea este mai mult decât un simplu mijloc de a minimiza aspectele externe negative și de a atenua riscurile, în timp de maximizăm eficiența operațională și optimizarea resurselor.

Cum a evoluat conceptul de-a lungul anilor astfel încât să devină astăzi nucleul absolut al strategiei de business?

Abordarea noastră în ce privește sustenabilitatea este ghidată de rezultatele celei mai recente analize de materialitate, care revizuit și a prioritizat o listă lungă de subiecte ESG (Environmental Social Governance). Rezultatul a fost un cadru ESG structurat care conține acele subiecte ESG pe care ne concentrăm și prioritizează resursele noastre.

Acest cadru acoperă două categorii distincte: cele care se referă la produsele noastre (ceea ce producem), care fac parte din pilonul „Impactul de produs” și cele legate de operațiunile noastre de business (modul în care producem), care fac parte din pilonul „impact operațional”. Clasificăm fiecare situație în funcție de natura sa de mediu, socială sau de guvernanță.

În concordanță cu rezultatele analizei noastre de materialitate, am plasat abordarea impactului social al produselor noastre în centrul strategiei noastre de sustenabilitate. Acestea sunt domeniile asupra cărora trebuie să ne concentrăm resursele pentru a inova și a dezvolta soluții care pot contribui la rezolvarea unora dintre cele mai presante provocări ale societății. Această abordare reprezintă o oportunitate de creștere și cel mai puternic avantaj competitiv al nostru.

Care sunt prioritățile PMI în ceea ce privește sustenabilitatea?

În 2021, am reevaluat și redefinit Planul pentru 2025, introdus în primul nostru Raport integrat (2019). Am avut o dublă intenție: în primul rând, am vrut să ne asigurăm că planul nostru a fost atotcuprinzător, coerent și consecvent cu noua noastră strategie (bazată pe rezultatele noastre de materialitate a sustenabilității și pe cadrul ESG); și în al doilea rând, am vrut să ducem abordarea noastră la un nivel următor – să ne stabilim ținte și să ne asigurăm că obiectivele noastre sunt conectate la impact. În unele cazuri, acest lucru ne-a determinat să ne reafirmăm obiectivele pentru a ne asigura că acestea au sens și sunt viabile, și că rămân în același timp ambițioase. Rezultatul este un Plan 2025 reînnoit. Deși majoritatea obiectivelor nu sunt noi, ele sunt formulate mai clar acum.

Planul nostru constă acum din 11 obiective critice racordate la cele opt strategii. Acest ghid reînnoit oferă o direcție clară tuturor părților interesate și  subliniază în mod clar impactul social și de mediu pe care ne propunem să-l obținem atât cu produsele, cât și cu operațiunile noastre de business. Pentru a lega fiecare obiectiv de rezultate și tipuri specifice de impact, am dezvoltat un set de indicatori care articulează cu precizie modul de măsurare a progresului și definire a succesului. Acești 19 indicatori reprezintă indexul nostru de sustenabilitate. Acesta acoperă întregul spectru al priorităților noastre de Sustenabilitate și va permite PMI și părților interesate să urmărească progresul companiei către obiectivele sale de la an la an.

Mai mult, pentru a se alinia mai bine cu interesele acționarilor și ale altor părți interesate, introducerea acestui index a permis Comitetului de Compensare și Dezvoltare de Leadership din Consiliul de Administrație al PMI să consolideze practicile de compensare ale companiei, care au fost astfel legate în mod explicit de Sustenabilitate. Astfel remunerarea directorilor și performanța ESG sunt direct legate.

Care sunt provocările cu care vă confruntați?

În 2022, agenda noastră de transformare s-a confruntat cu dificultăți, mai puternice decât ne așteptam, din cauza diferiților factori externi, în special, a situației geopolitice mondiale. Evenimente incontrolabile și imprevizibile, precum războiul din Ucraina și consecințele sale de amploare, ne-au obligat să ne adaptăm lanțul de aprovizionare și logistica, ceea ce a condus la încetinirea ritmului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din sfera de aplicare 3. În plus, din cauza fluctuației de personal feminin mai mari decât se anticipase și a promovărilor interne mai reduse în cazul femeilor decât anticipaserăm, ne-am confruntat cu provocări atunci când ne-am propus să atingem proporția vizată de femei în funcții de conducere.

În continuare, vom încerca să anticipăm impactul potențial al acestor factori asupra aspirațiilor noastre.

Care sunt realizările PMI în ceea ce privește impactul de produs? Vă rugăm să vă referiți la ambele aspecte ale acestuia – social și de mediu

Dacă privim latura socială a impactului de produs, estimăm că numărul total de utilizatori adulți de produse fără fum ale PMI a crescut la 24,9 milioane în 2022. Produsele noastre fără fum au fost disponibile pentru vânzare în 73 de piețe din întreaga lume – dintre care 42 % sunt în țări cu venituri mici și medii – și au generat 32,1% din totalul veniturilor noastre nete. Majoritatea (91%) din volumul total al produselor vândute a fost acoperită de programele de prevenire a accesului tinerilor în canalele indirecte de vânzare cu amănuntul. Din 2008, investiția din spatele produselor noastre fără fum se ridică la 10,7 miliarde USD. Venitul nostru net anual din produse de wellness și îngrijire a sănătății a fost de 0,3 miliarde USD.

Referitor la impactul de mediu al produselor noastre, am făcut progrese în ce privește implementarea programelor de preluare pentru dispozitivele și consumabilele noastre fără fum și am crescut capacitățile noastre de reparare a dispozitivelor electronice. În 2022, am atins o rată de reciclare de 86% din dispozitivele noastre de tutun încălzit care au fost returnate la centrele de reciclare centralizate. Mai mult de jumătate (68%) din volumul livrărilor noastre a fost acoperit de piețe cu programe de combatere a deșeurilor reprezentate de mucurile de țigări, precum și 8,5% din volumul de vânzări acoperite de piețele cu programe de preluare a consumabilelor fără fum.

Care sunt realizările PMI în ceea ce privește impactul operațional? Vă rugăm să vă referiți la ambele aspecte ale impactului operațional – social și de mediu

Pe partea socială a impactului operațional al PMI, am extins accesul la programe de învățare pe tot parcursul vieții pentru angajați și am publicat o declarație de angajament consolidat în ce privește drepturile omului, printre alte măsuri. Suntem mândri că ne-am depășit obiectivul pentru 2022 de a avea 40% din funcțiile de conducere ocupate de femei, am ajuns la 40,7%. Evaluările de impact pe partea de drepturi ale omului efectuate în Brazilia și Malaezia ne-au ajutat să atingem numărul total de șapte evaluări finalizate din 2018 până în prezent.

Am continuat decarbonizarea operațiunilor noastre directe și am anunțat noi ambiții și strategii pe termen lung în materie de biodiversitate și apă, aliniate cu cadrul de biodiversitate post-2020 adoptat la Conferința ONU Privind Biodiversitatea (COP 15). De asemenea, am primit un scor triplu A de la CDP pentru securitatea climei, pădurilor și apei pentru al treilea an consecutiv. Proporția de tutun achiziționat fără risc de defrișare netă a pădurilor naturale gestionate și fără conversie a ecosistemelor naturale a fost de 55% în 2022.

La un nivel mai personal, ce înseamnă sustenabilitatea pentru tine?

Întotdeauna am considerat că sustenabilitatea trebuie să fie parte integrantă a oricărei strategii de afaceri de succes. Tot ceea ce am făcut la PMI în ceea ce privește sustenabilitatea fundamentată, calitatea raportării noastre, structura indicatorilor de succes, calitatea datelor, robustețea informațiilor pe care le furnizăm și modul în care le explicăm a fost un efort deliberat de a conecta și integra sustenabilitatea cu strategia de afaceri mai largă.

Cred că sustenabilitatea este cu adevărat integrată într-o organizație doar atunci când fiecare membru al echipei sale – indiferent de rol sau de locul în care își are biroul – se gândește, în momentul în care trebuie să ia o decizie, astfel: „Așa cum iau în considerare implicațiile de cost sau de profitabilitate ale acestei decizii, voi avea în vedere și consecințele de mediu sau impactul social al deciziei respective.

Credeți că fiecare dintre noi trebuie să aibă grijă de planetă? Ce faceți în mod concret, în fiecare zi, pentru a demonstra această grijă?

Da, protejarea naturii este o responsabilitate colectivă, care necesită atât ambiții globale, cât și intervenții adaptate contextelor locale. PMI a stabilit ambiții și inițiative legate de diferite aspecte ale capitalului natural, cu un accent deosebit pe segmentele cu cel mai mare risc din lanțul nostru valoric.

În prezent, compania noastră gestionează acele tipuri de impact asupra mediului derivate din operațiunile noastre de afaceri prin două strategii principale: combaterea schimbărilor climatice și conservarea naturii. Credem că, pentru a aborda eficient schimbările climatice, obiectivele noastre de reducere a amprentei de carbon trebuie să meargă mână în mână cu obiectivele legate de natură.

 

Planul nostru de Tranziție la Emisii Reduse de Carbon (2021) detaliază  strategia noastră de abordare a schimbărilor climatice și prezintă ambițiile PMI de a ajunge la o amprentă neutră de carbon  în operațiunile noastre directe (sfera de aplicare 1+2) până în 2025 și în întregul nostru lanț valoric (sfera de aplicare 1+). 2+3) până în 2040. În plus, a introdus un nou obiectiv pentru furnizorii noștri principali, acela de a adopta ținte bazate pe știință până în 2025, în conformitate cu cele la care PMI s-a angajat deja.

Pentru a proteja natura, am publicat Manifestul Zero Despădurire 2020, ne-am atins ținta de zero defrișări brute ale pădurilor primare și protejate și lucrăm pentru a ne atinge ținta de zero defrișare netă a pădurilor naturale gestionate și pentru a avea un impact net pozitiv asupra pădurilor asociate cu lanțul de aprovizionare cu tutun până în 2025. În lanțul nostru de aprovizionare cu hârtie și materiale pe bază de celuloză, PMI vizează zero defrișare brută a pădurilor primare și protejate până în 2025, precum și zero defrișare netă a pădurilor naturale gestionate și nicio conversie a ecosistemelor naturale până în 2030.

Pentru obiectivul nostru de conservare a biodiversității, ne propunem să protejăm natura, fără pierderi nete asupra ecosistemelor conectate la lanțul valoric al PMI până în 2033 și să contribuim la un impact net pozitiv asupra naturii până în 2050. De asemenea, introducem o nouă ambiție de a extinde soluțiile pentru a avea un impact pozitiv asupra resurselor de apă, măsurat ca volum de apă optimizat, până în 2033, și pentru a contribui la un impact pozitiv asupra resurselor de apă până în 2050.

Pe măsură ce continuăm să ne transformăm, să învățăm și să descoperim modalități mai bune de a dezvolta soluții cu impact semnificativ, compania noastră va continua să lucreze pentru a minimiza aspectele negative externe și pentru a avansa pe termen mai lung într-o direcție care urmărește un impact net pozitiv asupra societății, ceea ce include gestionarea responsabilă și durabilă a resurselor naturale ale planetei noastre.

Urmărește CSID.ro pe Google News
Recomandare video
Salată cu ciuperci și Mușchi File și paste cu Jambon de Curcan