program european

Elevii şi studenţii la medicină, sprijiniţi prin program european să intre mai uşor pe piaţa muncii

Elevii şi studenţii la medicină, sprijiniţi prin program european să intre mai uşor pe piaţa muncii

De curând a fost lansat proiectul POSDRU/161/2.1/G/136326 – Program de consiliere pentru elevi şi studenţi la medicină şi practică în imagistică şi radiologie – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în Oameni!