Elevii şi studenţii la medicină, sprijiniţi prin program european să intre mai uşor pe piaţa muncii

De curând a fost lansat proiectul POSDRU/161/2.1/G/136326 - Program de consiliere pentru elevi şi studenţi la medicină şi practică în imagistică şi radiologie - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în Oameni!
Elevii şi studenţii la medicină, sprijiniţi prin program european să intre mai uşor pe piaţa muncii

De curând a fost lansat proiectul POSDRU/161/2.1/G/136326 – Program de consiliere pentru elevi şi studenţi la medicină şi practică în imagistică şi radiologie – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în Oameni!

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă creşterea ocupabilităţii elevilor înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ şi a studenţilor la medicină şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă a acestora, prin asigurarea de servicii de orientare şi consiliere profesionala adaptate la nevoile grupului ţintă şi organizarea de stagii de pregătire practică, în vederea îmbunătăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de 180 de studenţi  la medicină şi 170 de elevi.  Fiecare student înscris în acest proiect va beneficia de o subvenţie de 1.000 lei dacă va îndeplini toate cerinţele impuse în stagiul de practică; în urma unui test final se vor acorda 15 premii speciale pentru studenţii cu cele mai bune rezultate.


De asemenea, proiectul îşi propune să faciliteze tranziţia de la şcoală la activitatea profesională prin organizarea de stagii de practică profesională de radiologie în cadrul unui spital cu tradiţie de peste 20 de ani în domeniu. Un alt obiectiv al acestui proiect este îmbunătăţirea oportunităţilor de efectuare a stagiilor de practică în radiologie şi imagistică medicală pentru 180 studenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul UMF « Carol Davila » Bucureşti.
În plus, se va organiza câte o campanie de informare pe an, pentru elevi şi studenţi, astfel încât aceştia să înţeleagă importanţa consilierii şi orientării profesionale şi cea a efectuării unui stagiu de practică serios.

„Prin practica de radiologie  organizată în cadrul proiectului în Departamenul de Radiologie Imagistică Medicală şi Radiologie Intervenţională din IC Fundeni studenţii îşi vor dezvolta abilităţile şi orizontul medical prin îmbinarea noţiunilor teoretice cu cele practice, asistând la modalităţile de explorare radio-imagistică ale pacienţilor într-un context clinico-biologic bine stabilit şi învăţând alături de specialiştii radiologi cum se analizează o examinare radiologică standard, ecografică, CT sau RM si cum trebuie integrată informaţia obţinută în vederea alegerii tratamentului optim pentru pacient, acest lucru prespunând un dialog multidisciplinar şi multiparametric’, a declarat Prof. Univ. Dr. Ioana Lupescu, manager proiect.